Handreiking

U heeft gekozen voor het trefwoord handreiking. Hieronder vindt u alle diverse handreikingen en leidraden die u helpen bij in het inkopen en aanbesteden. Het overzicht omvat alle handreikingen gepubliceerd op pianoo.nl. Bent u opzoek naar een handreiking over een specifiek onderwerp? kijk dan in het dossier Praktijk & tools :: Handreikingen & voorbeelddocumenten.

  • Factsheet Wijkteams

  • Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

  • Handreiking aanbestedingen verhuisdiensten

  • Actieagenda Beter Aanbesteden afgerond, betrokkenen gezamenlijk verder

  • Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen

  • Handreiking Archeologisch onderzoek

  • Voorbeeld inschrijfstaat archeologie

  • Archeologisch Programma van Eisen

  • Handreikingen archeologie

  • Beoordelingsrichtlijn archeologie BRL 4000