Handreiking

U heeft gekozen voor het trefwoord handreiking. Hieronder vindt u alle diverse handreikingen en leidraden die u helpen bij in het inkopen en aanbesteden. Het overzicht omvat alle handreikingen gepubliceerd op pianoo.nl. Bent u opzoek naar een handreiking over een specifiek onderwerp? kijk dan in het dossier Praktijk & tools :: Handreikingen & voorbeelddocumenten.

  • Handreiking Nader selecteren

  • Handreiking Gefaseerd aanbesteden

  • Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer gemeenten

  • Leidraden voor circulair bouwen

  • PIANOo en Rijkswaterstaat brengen handreiking Losmaakbaarheid uit

  • Handreiking losmaakbaarheid

  • Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

  • Vindplaats Inkoop sociaal domein

  • Stappenplan socialer aanbesteden - handleiding voor gemeenten

  • Module Social Return on Investment: eisen aan leveranciers en afnemers