Handreiking

U heeft gekozen voor het trefwoord handreiking. Hieronder vindt u alle diverse handreikingen en leidraden die u helpen bij in het inkopen en aanbesteden. Het overzicht omvat alle handreikingen gepubliceerd op pianoo.nl. Bent u opzoek naar een handreiking over een specifiek onderwerp? kijk dan in het dossier Praktijk & tools :: Handreikingen & voorbeelddocumenten.

  • Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering

  • AHP tool voor bepalen gewichtsfactoren

  • Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden

  • Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap

  • Factsheet Wijkteams

  • Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

  • Handreiking aanbestedingen verhuisdiensten

  • Actieagenda Beter Aanbesteden afgerond, betrokkenen gezamenlijk verder

  • Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen

  • Handreiking Archeologisch onderzoek