sociaal domein

U heeft gekozen voor het trefwoord sociaal doemein. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie over het sociaal domein vindt u onder Markten.

  • Contractduur binnen het sociaal domein

  • Kabinet: hoopgevende ontwikkeling jeugdzorg

  • Vindplaats Inkoop sociaal domein

  • Zorgverzekeraars duwen ziekenvervoer over de rand

  • Flexibiliteit bij aanbesteden in het sociaal domein

  • Tekorten jeugdzorg en GGZ: open brief en oproep aan kabinet

  • Beter Aanbesteden: Gemeentebestuurders om tafel in Beetsterzwaag - verslag 28 maart 2019

  • Opdrachtgeverschap gemeenten Wmo 2015

  • Steun voor terugdringen aanbestedingen in zorg

  • Utrechtse regiogemeenten starten gezamenlijke aanbesteding zeer specialistische jeugdhulp