sociaal domein

U heeft gekozen voor het trefwoord sociaal doemein. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Meer informatie over het sociaal domein vindt u onder Markten.

  • Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten boven de drempel

  • Open House als inkoopmethodiek

  • Kennis- en praktijkweek Contracteren in het sociaal domein

  • Discussiebijeenkomst Ruimte voor inkoop op maat – passend bij lokale wensen

  • Onderzoek: Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

  • Slim inkopen in het sociaal domein

  • Verslag: Strategische marktbenadering van het sociaal domein

  • VGN: contractering Jeugdwet en Wmo ondermaats

  • Rapportages Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

  • Privacygevoelige informatie