Innovatiepartnerschap

Toon pagina in menu

Een innovatiepartnerschap is een aanbestedingsprocedure, waarbij u een samenwerkingsverband aangaat tussen u en één of meerdere bedrijven voor de ontwikkeling en afname van een innovatieve oplossing. Hierbij spreekt u af dat u de ontwikkelde oplossing inkoopt, als deze aan de door u gestelde eisen voldoet. Een innovatiepartnerschap is geschikt voor de ontwikkeling van innovaties, die de markt niet uit zichzelf ontwikkelt.

Met een innovatiepartnerschap hoeft u na het ontwikkeltraject niet opnieuw aan te besteden en kunt u de ontwikkelde oplossing meteen inkopen.

Stappenplan innovatiepartnerschap

Wilt u direct aan de slag, bekijk dan in het stappenplan innovatiepartnerschap hoe u deze procedure start, en hoe het proces verloopt.

Langdurige samenwerking

Het innovatiepartnerschap betekent dat u een relatief lange samenwerking aangaat. Voor bedrijven is een innovatiepartnerschap aantrekkelijk, omdat ze meer zekerheid hebben over de afname van de ontwikkelde oplossing. Het grote voordeel van de procedure voor u, is dat u samen met bedrijven een innovatieve oplossing kunt ontwikkelen en vervolgens ook bij deze bedrijven kunt afnemen. Daar staat tegenover dat u niet de mogelijkheid heeft om tussentijd nieuwe aanbieders toe te laten, ook niet als die een betere oplossing hebben ontwikkeld. Natuurlijk kunt u het innovatiepartnerschap wel afbreken. Daar moet u dan wel van tevoren afspraken over hebben gemaakt.

Voorbereiding op een innovatiepartnerschap

Een innovatiepartnerschap begint met een inhoudelijke vraagarticulatie, een grondige analyse van wat u minimaal wenst te hebben en of de markt al een oplossing voor deze vraag kan leveren. Daarnaast verkent u wat bedrijven nu al te bieden hebben en maakt u een weloverwogen keuze met welk type  bedrijven u in zee gaat. U doet hiervoor eerst een marktverkenning en een marktconsultatie. Ook stelt u vast uit welke stappen de onderzoek- en ontwikkelingsfase van het innovatiepartnerschap moet bestaan. Neem hierin ook de adviezen van bedrijven of kennisinstituten mee.

Partner selecteren

Het partnerschap kan worden aangegaan met een of met meer bedrijven. Het is mogelijk dat tijdens het partnerschap partijen afhaken of afvallen. Bedrijven die een innovatiepartnerschap met u willen aangaan, geven vooraf zo concreet mogelijk aan welke innovatieve oplossing zij willen ontwikkelen voor het door u geschetste vraagstuk. Op basis van uw geschiktheidseisen en eventuele selectiecriteria stelt u vast met welke bedrijven u de verschillende onderhandelingsrondes gaat doorlopen. In de onderhandelingsrondes maakt u afspraken over de maximale prijs en de prestatieniveaus van de te ontwikkelen innovatieve oplossing. U kunt niet onderhandelen over de gunningscriteria en de door u beschreven minimale eisen. Per onderhandelingsronde kunt u het aantal inschrijvers voor het innovatiepartnerschap terugbrengen door het toepassen van gunningscriteria. Dit meldt u dan wel in de aanbestedingsstukken.

Onderzoeks- en ontwikkelingsfase

Na de onderhandelingsrondes volgt de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Tijdens deze fase van het innovatiepartnerschap ontwikkelt de samenwerkingspartner al dan niet in samenwerking met u de innovatieve oplossing. Denk aan het maken van een prototype, de productie van een testserie en het uitvoeren van een pilotproject. In deze fase is het mogelijk om aan de hand van tussentijdse doelen te besluiten het aantal partners te verminderen of het innovatiepartnerschap te beëindigen. Dit proces beschrijft u in de aanbestedingsstukken. Omdat uw partners kosten maken in deze fase, dienen zij hiervoor een passende vergoeding te ontvangen. Hiervoor maakt u voor de start van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase afspraken. Zijn het onderzoek en ontwikkeling afgerond dan kunt u de oplossingen inkopen.

Intellectueel eigendom

Met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen kunnen intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd. Dit intellectuele eigendom kan op 2 manieren worden verdeeld. Het kan volledig aan u worden toegekend, of volledig aan de deelnemende bedrijven, waarbij u eventueel een licentie op het product afneemt. Is de innovatieve oplossing erg waardevol voor anderen en kan deze door deelnemende partners verder worden geëxploiteerd? Overweeg dan het intellectueel eigendom bij de deelnemende bedrijven te laten en dit zelf in licentie af te nemen. De reden hiervoor is dat de prikkel van bedrijven om te innoveren minder wordt als ze de intellectuele eigendomsrechten niet krijgen. Denk er hierbij wel aan de licentie goed te beschrijven. Bijvoorbeeld te waarborgen dat u gebruik kunt blijven maken van de doorontwikkelde versies van het product. Zo voorkomt u dat u in een vendor lock-in terecht komt.