Achtergrondinformatie innovatiegericht inkopen

Toon pagina in menu

Een innovatie oplossing is een oplossing die op dit moment nog niet bestaat, nog niet bewezen is, of nog niet op grote schaal wordt toegepast. Met andere woorden, een oplossing die niet kant en klaar bij ondernemers op de plank ligt. Voorbeelden van innovatiegericht inkopen zijn een contract met een ondernemer voor de ontwikkeling van virtual reality-toepassingen. Of een contract met een ondernemer voor een scheidingsfabriek voor moeilijk te recyclen plastic afval.

Zijn er nog geen bewezen innovatieve producten of diensten beschikbaar? Dan kunt u de ontwikkeling ervan, of het onderzoek hiernaar laten uitvoeren door dit in te kopen. Ook kunt u ondernemers de ruimte bieden om op eigen initiatief innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Het inkopen van de oplossing doet u dan in een later stadium, na een geslaagd ontwikkeltraject.

Wat levert innovatiegericht inkopen op?

Het inkopen van innovatieve oplossingen door u als publieke opdrachtgever levert op meerdere vlakken winst op. Belangrijke winstpunten zijn dat het u in staat stelt om bestaande taken sneller, goedkoper en duurzamer uit te voeren. Bovendien kunt u door innovatiegericht in te kopen, invulling geven aan nieuwe taken die vragen om nieuwe oplossingen. Kijk voor toepassingen die nu al plaatsvinden op Praktijkvoorbeelden innovatiegericht inkopen.

Behalve voor u als publieke organisatie, heeft ook het bedrijfsleven en de maatschappij als geheel belang bij innovatiegericht inkopen. Innovatie zorgt er voor dat voor maatschappelijke opgaven nieuwe oplossingen komen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstond rond de klimaat- en energietransitie, het efficiënter gebruik van grondstoffen, vergrijzing en sociaal isolement.

Waarom innovatiegericht inkopen?

Innovatiegericht inkopen is geen doel op zich, maar een middel. Het vertrekpunt om innovatiegericht in te kopen is vaak een knelpunt, vraagstuk of probleem waarvoor nog geen oplossing bekend is. Los daarvan biedt innovatie ook voordelen. Zo verhoogt het de effectiviteit en efficiëntie van uw publieke dienstverlening. U bespaart kosten (ook op de kortere termijn) en innovatiegerichte inkoop leidt tot grotere tevredenheid bij gebruikers en medewerkers. Daarnaast krijgt u vaak toegang tot financiering uit fondsen die gekoppeld zijn aan innovatie. Een overzicht van redenen om innovatiegericht in te kopen vindt u op Voordelen van innovatiegericht inkopen.

Verschil tussen innovatiegericht- en regulier inkopen

Het grote verschil tussen een regulier inkoopproces en innovatiegerichte inkoop zit hem vooral in de wijze waarop u uw vraag aan ondernemers in de markt stelt. Bij reguliere inkoop zijn er snel uitgewerkte gedetailleerde specificaties waaraan een werk, product of dienst moet voldoen. Bij innovatiegerichte inkoop daarentegen, is deze veel ruimer en bestaat deze vooral uit een schets van het waarvoor bestaande oplossingen niet voldoen. Het is daarom van groot belang dat in een vroeg stadium getoetst wordt welke eisen, wettelijke regels en protocollen een innovatieve oplossing in de weg kunnen staan, en welke daarom mogelijk aangepast moeten worden.

Innovatiegericht inkopen is wat anders dan innovatief inkopen

Innovatiegericht inkopen is niet hetzelfde als innovatief inkopen. Bij innovatiegericht inkopen staat het resultaat voorop: er wordt een innovatieve oplossing ingekocht. Bij innovatief inkopen gaat het om het innovatief inrichten van het inkoopproces. Wel gaat innovatiegericht inkopen vaak samen met een innovatief inkoopproces.

Rolverdeling bij innovatiegericht inkopen

Met innovatieve oplossingen kunnen publieke taken efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Om met behulp van een innovatieproces tot deze oplossingen te komen, is samenwerking nodig tussen meerdere mensen, vanuit hun eigen expertise. Samen creëren ze een omgeving waarbinnen vernieuwing mogelijk is. Ook intensieve samenwerking met ondernemers en eindgebruikers is essentieel. Net als het omarmen en faciliteren van experimenten en het accepteren van risico’s.  

Rolverdeling bij innovatiegericht inkopen

Ethische uitdagingen

Bij de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen spelen allerlei ethische vragen. Deze vragen komt u al snel tegen bij de ontwikkeling en toepassing van digitale innovaties. Als publieke opdrachtgever is  het deel van uw taak hier verantwoord mee om te gaan.

Principes voor ethisch verantwoord innoveren