Rolverdeling bij innovatiegericht inkopen

Toon pagina in menu

Om met behulp van een innovatieproces tot oplossingen te komen, is samenwerking nodig tussen meerdere mensen, vanuit hun eigen expertise. Samen creëren ze een omgeving waarbinnen vernieuwing mogelijk is. Ook intensieve samenwerking met ondernemers en eindgebruikers is essentieel. Net als het omarmen en faciliteren van experimenten en het accepteren van risico’s. 

Bij elke organisatie en bij elk vraagstuk in het innovatieproces kunnen andere mensen betrokken zijn in verschillende rollen. Soms overlappen deze rollen elkaar. Toch herkennen we een aantal sleutelrollen: bestuurder, opdrachtgever, innovatieadviseur en inkoopadviseur (inkoper). Wat doen zij, en wat zijn hun belangrijkste taken in een innovatieproces?

Bestuurder

Als bestuurder moedigt u innovatie aan door uitdagende doelen te stellen, uw ambities helder te communiceren en ruimte te geven om te zoeken naar innovatieve oplossingen. Accepteer bijvoorbeeld risico’s en (misschien) een langer traject.

Rol van bestuurders bij innovatiegericht inkopen

Opdrachtgever

Als opdrachtgever, bijvoorbeeld in uw rol als manager of beleidsmedewerker, stimuleert u innovatie bij projectleiders en inkopers. Ook kunt u bijvoorbeeld proeftuinen openstellen, een innovatieagenda bijhouden en een loket voor eigen initiatieven openen. Schenk daarbij extra aandacht aan risicomanagement en het krijgen van politieke dekking. Innovatietrajecten brengen doorgaans meer risico’s met zich mee.

Rol van opdrachtgevers bij innovatiegericht inkopen

Innovatieadviseur

Als innovatieadviseur beweegt u tussen verschillende trajecten, u bent de schakel tussen bestuur en opdrachtgevers. U legt verbindingen, adviseert over innovatiemogelijkheden en inspireert door successen en kansen te belichten. U pleit voor een cultuur waarbinnen innovatie en experiment omarmd worden en zorgt voor draagvlak in de organisatie.

Rol van innovatieadviseurs bij innovatiegericht inkopen

Inkoper

Als inkoper ondersteunt u trajecten en projecten met uw kennis van de vele (juridische) mogelijkheden die er zijn voor innovatiegericht inkopen. Daarnaast herkent u kansen bij uw interne opdrachtgevers met innovatievraagstukken en brengt u de mogelijkheden van de markt in kaart. Bijvoorbeeld door marktverkenningen uit te voeren.

Rol van inkopers bij innovatiegericht inkopen