Voordelen van innovatiegericht inkopen

Toon pagina in menu

Innovatie is een middel en nooit een doel op zichzelf. Als publieke opdrachtgever laat u op de eerste plaats innovatieve oplossingen ontwikkelen en implementeren om beter uitvoering te kunnen geven aan uw publieke taak. Dit zijn niet de enige voordelen van innovatiegericht inkopen. Er zijn zowel voordelen voor publieke opdrachtgevers en ondernemers, als voor de maatschappij als geheel.

Voordelen voor publieke opdrachtgevers

Voor u als publieke opdrachtgever, heeft innovatiegericht inkopen de volgende voordelen:

 • u vervult de behoeften van uw organisatie met andere, betere oplossingen;
 • u leert nieuwe leveranciers en dienstverleners kennen;
 • u bespaart kosten op de korte, middellange en lange termijn;
 • u maakt nieuwe kennis, vaardigheden en technieken breed toepasbaar;
 • u versterkt de reputatie van uw organisatie door de positieve publiciteit van innovatie;
 • u vergroot medewerkerstevredenheid binnen uw organisatie;
 • u krijgt toegang tot lokale, nationale of Europese innovatiefondsen voor publieke opdrachtgevers.

Voordelen voor ondernemers

Ondernemers hebben belang bij innovatiegericht inkopen. Voor hen betekent innovatiegericht inkopen dat ze:

 • mogelijkheden hebben om een innovatief idee uit te werken en in de praktijk toe te passen;
 • afzetkansen krijgen bij een publieke opdrachtgever;
 • inzicht krijgen in de uitdagingen en prioriteiten van de publieke sector;
 • meer kans maken op toekomstige opdrachten;
 • hun reputatie kunnen versterken.

Maatschappelijke voordelen

Ook voor de maatschappij als geheel biedt innovatiegericht inkopen voordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • creëren van nieuwe oplossingen op maatschappelijke uitdagingen;
 • verbeteren van de publieke dienstverlening;
 • efficiënter en effectiever uitgeven van belastinggeld;
 • creëren van nieuwe banen;
 • bieden van kansen voor het mkb;
 • verbeterde internationale concurrentiekracht.