Internationale sociale voorwaarden

Toon pagina in menu

Veel van wat de overheid inkoopt heeft zijn oorsprong in armere productielanden. Landen waar zaken als respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon niet vanzelfsprekend zijn. Door het toepassen van internationale sociale voorwaarden (ISV) kunt u hier direct invloed op uitoefenen.

Icoon aan de slag met internationale sociale voorwaardenInternationale sociale voorwaarden in het inkoopproces
Gemeenten, provincies, andere overheden passen verschillende vormen van internationale sociale voorwaarden toe. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid of mocht u inspiratie op willen doen voor een andere toepassing dan kunt u gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.

Icoon Internationale sociale voorwaarden toegelichtInternationale sociale voorwaarden toegelicht
De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Het toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij grote opdrachten voor leveringen, diensten en werken draagt bij aan het uitbannen van zulke misstanden in de inkoopketen.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u internationale sociale voorwaarden kunt meenemen in uw aanbesteding.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.