Publicaties Klimaatenveloppe

Toon pagina in menu

Er worden diverse activiteiten gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. U kunt alle verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen raadplegen die zijn ontwikkeld voor de klimaatenveloppe in onderstaand overzicht. In maart 2019 wordt deze pagina aangevuld met alle publicaties die zijn ontwikkeld voor de klimaatenveloppe van 2018.

  • Verslag leernetwerkdag 1: Klimaatneutraal en circulair inkopen met daadkracht! - 4 april 2019

  • Video: Sprong in het diepe naar duurzame zwembaden

  • Video: Q&A met MVI-adviseurs Expertregeling Klimaatneutraal en circulair inkopen 2018

  • Webinar Bouw en GWW

  • Webinar Energie

  • Webinar Zero Emissie voertuigen

  • Webinar Circulaire kantoorinrichting

  • Webinar Doelgroepenvervoer

  • Webinar Circulaire bedrijfskleding

  • E-learning Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid