Publicaties Klimaatenveloppe

Toon pagina in menu

Er worden diverse activiteiten gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. In onderstaand overzicht vindt u meerdere verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen die zijn ontwikkeld vanuit de klimaatenveloppe(n).

  • Handreiking Inkopen van zero emissie reinigingsvoertuigen

  • Handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten

  • Tilburg gebruikt circulariteitsraamwerk voor uitvoering Circulaire Agenda

  • Verkenning monitor MVI waterschappen

  • Handreiking Duurzame inkoop informatievoorziening

  • Inspiratie bij klimaatneutraal en circulair inkopen

  • Knelpunten en oplossingen voor circulair en klimaatneutraal inkopen voor de GWW

  • Verslag Marktontmoeting: klimaatneutraal en circulair inkopen - 7 november 2019

  • Verslag leernetwerkdag 3: Klimaatneutraal en circulair inkopen? Breng de impact in kaart! - 26 september 2019

  • Handreiking losmaakbaarheid