Publicaties Klimaatenveloppe

Toon pagina in menu

Er worden diverse activiteiten gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. U kunt alle verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen raadplegen die zijn ontwikkeld voor de klimaatenveloppe in onderstaand overzicht. In maart 2019 wordt deze pagina aangevuld met alle publicaties die zijn ontwikkeld voor de klimaatenveloppe van 2018.

  • Webinar Doelgroepenvervoer

  • Webinar Circulaire bedrijfskleding

  • E-learning Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid

  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in kaart

  • Handvatten om te komen tot inkoop van circulaire bedrijfskleding

  • Op weg naar klimaatneutraal en circulair inkopen

  • Tool Gerecyclede content textiel berekenen

  • Handreiking leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting

  • Flyer Hoe krijgt u uw organisatie mee op weg naar circulaire inkoop?

  • Samenvatting Leernetwerk ICT 2018