Publicaties Klimaatenveloppe

Toon pagina in menu

Er worden diverse activiteiten gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. In onderstaand overzicht vindt u meerdere verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen die zijn ontwikkeld vanuit de klimaatenveloppe(n).

  • Verslag leernetwerkdag 3: Klimaatneutraal en circulair inkopen? Breng de impact in kaart! - 26 september 2019

  • Handreiking losmaakbaarheid

  • Verslag leernetwerkdag 2: Klimaatneutraal en circulair inkopen? Fix it! – 27 juni 2019

  • Rekentool milieueffecten Bedrijfskleding

  • Rekentool milieueffecten Energie

  • Rekentool milieueffecten ICT

  • Rekentool milieueffecten Transport

  • Klimaatimpact productgroepen care-instellingen

  • Verslag leernetwerkdag 1: Klimaatneutraal en circulair inkopen met daadkracht! - 4 april 2019

  • Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen 2018