Publicaties Klimaatenveloppe

Toon pagina in menu

Er worden diverse activiteiten gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. U kunt alle verslagen, kennisdocumenten, tools en hulpmiddelen raadplegen die zijn ontwikkeld voor de klimaatenveloppe in onderstaand overzicht. In maart 2019 wordt deze pagina aangevuld met alle publicaties die zijn ontwikkeld voor de klimaatenveloppe van 2018.

  • Op zoek naar de meest circulaire koffie van Nederland

  • Gebruik EVZ-maaisel als substraat

  • Duurzame energie

  • TCO-tool voor dienstvoertuigen

  • Verwerking vaste mest kinderboerderijen