Productgroep Kantoorgebouwen

Toon pagina in menu

Kantoorgebouwen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. De bouwsector is langzaam maar zeker aan het verduurzamen, en het klimaatakkoord stelt dat de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal dient te zijn. Als opdrachtgever kunt u hierin een bepalende rol spelen door duurzaamheid te borgen in uw programma van eisen en uw aanbesteding. Of het nu gaat om nieuwbouw, energiegebruik, beheer en onderhoud, renovatie of sloop. De MVI-criteriatool geeft u voor de diverse productgroepen de meest recente MVI-criteria.

In de MVI-criteriatool  zijn verschillende eisen, criteria en suggesties aangereikt, die in de aanbestedingsprocedure kunnen worden opgenomen. In alle drie fases van het inkoopproces (de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoering van het contract), kunnen duurzaamheidscriteria worden toegepast. Voor Kantoorgebouwen zijn criteria opgesteld voor de productgroepen:

Invloed op MVI

Maatschappelijk verantwoorde inkoop van kantoorgebouwen heeft betrekking op:

Milieuvriendelijk inkopen

Kantoorgebouwen bevatten grote hoeveelheden materialen en vergen energie, onderhoud en beheer in het gebruik. Daarnaast heeft het grote invloed op de directe omgeving. Dit zijn allemaal elementen die effect hebben op het milieu en waar u invloed op hebt bij uw inkoop. Bij een aanbesteding kunt u bijvoorbeeld vragen om een bovengemiddelde energieprestatie, (extra) aandacht voor inpassing in de omgeving, een gezond binnenklimaat of de inzet van elektrisch bouwmaterieel.  

Er zijn diverse manieren om milieuvriendelijk in te kopen. Daarvoor is het goed om na te gaan wat past bij het gebouw en/of gebruik en aansluit op de directe omgeving. Het is belangrijk dat u ambities vanaf de start van een proces vastlegt, zodat u het goed kunt verwerken in de inkoopprocedure. Later aanpassingen doorvoeren, in bijvoorbeeld in ontwerp, is altijd kostbaarder dan wanneer het direct goed is geïntegreerd. 

Biobased inkopen

De bestaande bouwmaterialen zijn overwegend minerale producten als beton, staal en glas. Daarvoor komen steeds meer biobased alternatieven, voorbeelden zijn hout als constructiemateriaal, en vlas en hennep als isolatiemateriaal. Biobased materialen bestaan uit hernieuwbare grondstoffen en kunnen een volwaardig alternatief zijn voor de reguliere bouwmaterialen. In uw aanbesteding kunt u minimumeisen stellen aan het aandeel biobased producten, of biobased producten eisen voor specifieke onderdelen.

Verken (bij voorkeur samen met de markt) de mogelijkheden van deze materialen; weeg de voor- en eventuele nadelen goed af en geef ze een passende plek in uw aanbestedingsdocumenten. Vraag bij aanbesteding altijd om specificaties van toegepaste/voorgestelde materialen. Dit geeft snel inzicht, maakt het eenvoudiger om opties te vergelijken en om gedurende de levering goede controle uit te voeren. 

Circulair inkopen

Circulair inkopen bij kantoorgebouwen gaat over ontwerp en materiaalgebruik. Het gaat over thema’s als herbestemming, aanpasbaarheid en flexibiliteit, reduceren van materiaalgebruik, hergebruik, losmaakbaarheid en waardebehoud. U kunt op diverse manieren circulair inkopen: weging van de milieu impact van materialen, de inzet van hergebruikt materiaal of de herbruikbaarheid van bouwelementen. Het is belangrijk om na te gaan wat past bij uw wens en situatie, zodat u passende eisen en wensen kunt formuleren en ook een passend resultaat krijgt.

De markt op het gebied van circulair bouwen is sterk in ontwikkeling, en vergt daarom de nodige aandacht, kennis en ervaring bij het opstellen van criteria voor circulaire inkoop. Het is belangrijk om het doel en meetmethodiek zeer specifiek te omschrijven, zodat u krijgt waar u naar op zoek bent. Daarnaast kunt u in de uitwerking zoeken naar een balans tussen wat vastgelegd is en waar u ruimte laat aan de markt. Zo kunt u de innovatiekracht van de markt gebruiken om tot een goed resultaat te komen.

Social return

Bij de inkoop van uw kantoorgebouwen, of dat nieuwbouw, renovatie of sloop is, is het mogelijk om te vragen om de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door het creëren van extra arbeidsplaatsen, werkervaringsplekken of stageplekken.

Wegwijzer circulair inkopen  – De wegwijzer neemt u mee in de verschillende benaderingen en definities van circulaire economie bij de aankoop van kantoorgebouwen. Het geeft praktische handvatten om het zelf op te nemen en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Factsheet Biobased inkopen – Deze factsheet geeft u de benodigde basisinformatie wanneer u biobased materialen wil opnemen in uw inkoopprocedure. Het geeft inzicht in de verschillende type materialen, aandachtspunten en geeft verwijzingen naar gerelateerde informatie en instrumenten.