Hoe omgaan met verlopen overeenkomst Energy Star?

Toon pagina in menu

Op 20 februari 2018  is de overeenkomst tussen de regering van Verenigde Staten (VS) en de Europese Gemeenschap (EG) voor de coördinatie van het keurmerk Energy Star verlopen. Energy Star is een keurmerk voor efficiënt energiegebruik, dat gebruikt wordt bij de aanbesteding van kantoorapparatuur. Het verlopen van de overeenkomst vraagt extra aandacht bij de beoordeling en verificatie van minimumeisen uit de milieucriteriadocumenten voor de productgroepen Reproductieapparatuur, ICT hardware en mobiele apparaten en Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten.

Keurmerk Energy Star

Energy Star is opgericht door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en het ministerie van Energie. De criteria, onder meer voor milieuprestaties, ontstaan in overleg met de lidstaten van de Europese Unie (EU), de industrie en andere belanghebbenden. Het keurmerk kent een zeer betrouwbare controle, die wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde onafhankelijke organisatie. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de regering van de VS en EG, die is goedgekeurd bij Besluit 2006/1005 / EG van de Raad. Deze overeenkomst is per 20 februari 2018 verlopen.

Energy Star in milieucriteriadocumenten

In de milieucriteriadocumenten voor de productgroepen: Reproductieapparatuur, ICT hardware en mobiele apparaten en Netwerken, datacenterhardware en telefoniediensten is het Energy Star keurmerk opgenomen. Het verlopen van de overeenkomst vraagt extra aandacht bij de beoordeling en verificatie van de minimumeis ME1 (Energieverbruik) uit de milieucriteriadocumenten van 2017.

Beoordeling en verificatie minimumeis ME1

De leverancier/inschrijver dient een testrapport in voor het model dat is uitgevoerd volgens de Energy Star testmethoden voor computers. Energy Star registraties in de VS worden geaccepteerd op voorwaarde dat er tests zijn uitgevoerd volgens de Europese vereisten voor ingangsvermogen. De beoordeling en verificatie van criterium ME1 biedt voldoende flexibiliteit, omdat het niet verwijst naar het Energy Star-label, maar naar de test die onder gespecificeerde omstandigheden moet worden uitgevoerd.

In de MVI criteria die later in 2018 worden gepubliceerd is de wijziging verwerkt.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden  op eu-energystar.org