Maatschappelijk Verantwoord Inkopen - MVI (Duurzaam inkopen)

Toon pagina in menu

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft om duurzaam in te kopen. Naast praktische informatie, vindt u ook de actuele ontwikkelingen op het gebied van MVI. Wilt u meteen naar de relevante productinformatie? Kijk dan bij productgroepen.

mvi-thema.png

MVI-thema’s

Als professionele inkoper wordt van u verwacht dat u producten, diensten of werken inkoopt met een maximale duurzame waarde. Dat betekent dat u naast de prijs ook de impact op mens en milieu meeneemt in uw inkoopproces, en dat u nadenkt over de mogelijkheid om via de inkoop bij te dragen aan de realisatie van de beleidsdoelen van uw organisatie.

Icoon: MVI in het inkoopproces

MVI in het inkoopproces

Als inkoper voert u het beleid van uw organisatie op het gebied van duurzaam inkopen. MVI is maatwerk, en dus overal anders. Daarom is het belangrijk dat u als inkoper weet op welke thema's uw organisatie het accent wil leggen en welk ambitieniveau is gekozen. Zo kunt u minimumeisen stellen maar ook ambitieuzere uitvragen formuleren op basis van gunning.

Icoon MVI Productgroepen

Productgroepen en MVI-criteria 

MVI betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. Op deze pagina vindt u praktische informatie voor het verduurzamen van uw inkoop. Met de MVI-criteriatool kunt u snel de relevante en meest recente MVI-criteria verzamelen voor in uw aanbestedingsstukken.

Icoon MVI ontwikkelingen

Ontwikkelingen MVI

De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en sociale aspecten, hier en in andere landen. Maatschappelijk verantwoord inkopen is continu in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u de ontwikkelingen op het gebied van MVI zowel in Nederland als in Europees en internationaal verband.

icoon bijeenkomsten MVI

Bijeenkomsten MVI

PIANOo organiseert regelmatig bijeenkomsten over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). In onze agenda vindt u een actueel overzicht van alle bijeenkomsten. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle terugkerende bijeenkomsten.

Icoon praktijkvoorbeelden: vinkje

Praktijk & tools MVI

Hier vindt u diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u professioneel, rechtmatig en doelmatig kunt aanbesteden en inkopen. Deze stukken zijn veelal door PIANOo of in samenwerking met PIANOo opgesteld.

Vraag het PIANOo
Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met de MVI-helpdesk van PIANOo. Wij helpen u graag verder. Stuur een mail naar: @email.