Productgroepen en MVI-criteria

Toon pagina in menu

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. Op deze pagina vindt u voor verschillende productgroepen praktische informatie voor het verduurzamen van uw inkoop. Daarnaast vindt u hier de link naar de MVI-criteriatool waarmee u snel de meest recente MVI-criteria kunt verzamelen voor in uw aanbestedingsstukken.

MVI-criteria

De landelijke criteria voor MVI zijn beschikbaar via de MVI-criteriatool op mvicriteria.nl. Dit is een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken. Met behulp van de tool kunt u voor 45 productgroepen criteria verzamelen voor diverse MVI-thema’s en op 3 ambitieniveaus. De tool maakt het werk makkelijker en wordt jaarlijks onderhouden.

MVI-criteriatool  op mvicriteria.nl
Onderhoud MVI-criteria

U dient zelf uw ambitieniveau te bepalen en criteria te kiezen. Ook dient u sommige criteria nader te specificeren, te bepalen welke verificatie nodig is en welke weging u hanteert bij de gunningscriteria.

Bepalen ambitie MVI-criteriatool 
Handreiking: Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding?   

Kansen per sector

Elke inkoop en aanbesteding is maatwerk. In de onderstaande pagina’s geven we u per cluster van productgroepen aangrijpingspunten, advies en bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Onderdeel hiervan zijn ook de sociale aspecten zoals social return en internationale sociale voorwaarden. Ook vindt u gerelateerde publicaties met meer gedetailleerde informatie.
Op dit moment is er alleen informatie beschikbaar voor de sector energie.

icoon energie: windmolen en zonnepaneel

Duurzame energie

Van de totale CO2-voetafdruk van overheden maakt de ingekochte energie vaak een aanzienlijk aandeel uit. Door duurzame energie in te kopen wordt deze CO2-voetafdruk verkleind en tegelijkertijd levert u een bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Dit dossier helpt overheden bij de inkoop van duurzame energie.
Dossier: Duurzame energie