Productgroepen en MVI-criteria

Toon pagina in menu

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. Op deze pagina vindt u voor zes productclusters (en daarbij behorende productgroepen) praktische informatie voor het verduurzamen van uw inkoop. Bij ieder productcluster vindt u ook de link naar de MVI-criteriatool waarmee u snel de relevante en meest recente MVI-criteria kunt verzamelen voor in uw aanbestedingsstukken.

Deze 6 productclusters en 45 productgroepen zijn de meest kansrijke en omvangrijke productgroepen van de inkoop door de Rijksoverheid ten aanzien van duurzaamheid.
 

netwerkkabels

Automatisering en telecommunicatie

Kantoorwerkzaamheden worden ondersteund met automatisering en telecommunicatie. Het gaat om audiovisuele apparatuur, ICT hardware en mobiele apparaten. Maar ook reproductieapparatuur, inclusief tonercartridges en netwerken, datacenterhardware en telefoondiensten.

windmolens

Energie

De overheid wil dat in 2020 14% van alle energie in Nederland uit duurzame bronnen komt, in 2030 37%. U kunt een voorbeeldrol nemen door uw eigen energieverbruik (elektriciteit en gas/warmte) te verduurzamen. Door inkoop van duurzame energie of door eigen opwekking.

2 bouwvakkers met helm

Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

De GWW is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-voetafdruk en milieu-impact van de overheid. Ook de inkoop van ‘groenvoorzieningen’ valt hier onder. Met uw inkoop kunt u in alle fases van een project positieve impact hebben: aanleg, gebruik, beheer en onderhoud en einde levensduur.

vergaderzaal

Kantoorfaciliteiten en diensten

De grote verscheidenheid aan faciliteiten en diensten en het dagelijkse gebruik ervan, maken dat er tijdens de aanbesteding kansen liggen om een grote impact te hebben. Dit cluster kan, door de grote zichtbaarheid voor medewerkers bijdragen aan bewustwording.

hoge kantoorgebouwen

Kantoorgebouwen 

Kantoorgebouwen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Het klimaatakkoord stelt dat de gebouwde omgeving in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Als opdrachtgever kunt u een rol spelen door duurzaamheid te borgen in uw programma van eisen en uw aanbesteding.

parkeerplek eletische auto

Transport en vervoer

In het aanjagen van duurzame mobiliteit speelt de overheid een belangrijke rol. Denk aan het verduurzamen van: eigen mobiliteitsbewegingen, wagenpark en dienstreizen. Als opdrachtgever heeft u ook invloed op de duurzaamheid van doelgroepenvervoer en andere transportdiensten.

MVI-criteria

De landelijke criteria voor MVI zijn beschikbaar via de MVI-criteriatool . Dit is een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken. Met behulp van de tool kunt u voor 45 productgroepen criteria verzamelen voor diverse MVI-thema’s en op 3 ambitieniveaus. De tool maakt het werk makkelijker.

U dient zelf uw ambitieniveau te bepalen en criteria te kiezen. Ook dient u sommige criteria nader te specificeren, te bepalen welke verificatie nodig is en welke weging u hanteert bij de gunningscriteria.

De MVI-criteria worden beheerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat en wordt jaarlijks onderhouden.