Productgroepen en MVI-criteria

Toon pagina in menu

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. Op  deze pagina vindt u voor verschillende clusters van productgroepen praktische informatie voor het verduurzamen van uw inkoop. Deze informatie in nu al beschikbaar voor de cluster energie, in de komende periode volgt ook de informatie voor andere clusters. Daarnaast vindt u hier de link naar de MVI-criteriatool waarmee u snel de meest recente MVI-criteria kunt verzamelen voor in uw aanbestedingsstukken.

Kansen per sector
Duurzame energie
MVI-criteria

Kansen per sector

Elke inkoop en aanbesteding is maatwerk. In de onderstaande pagina’s geven we u per cluster van productgroepen aangrijpingspunten, advies en bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Onderdeel hiervan zijn ook de sociale aspecten zoals social return en internationale sociale voorwaarden. Ook vindt u gerelateerde publicaties met meer gedetailleerde informatie.

icoon energie: windmolen en zonnepaneel

Duurzame energie

Van de totale CO2-voetafdruk van overheden maakt de ingekochte energie vaak een aanzienlijk aandeel uit. Door duurzame energie in te kopen wordt deze CO2-voetafdruk verkleind en tegelijkertijd levert u een bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. De afgelopen jaren kiezen overheden dan ook steeds vaker voor duurzame elektriciteit en gas. Dit dossier helpt overheden bij de inkoop van duurzame energie.

Dossier: Duurzame energie

Op dit moment is er alleen informatie beschikbaar voor de sector energie. Vanaf mei 2019 wordt onderstaande lijst aangevuld met aandachtspunten voor de onderstaande sectoren:

  • Automatisering en telecommunicatie
  • GWW
  • Kantoorfaciliteiten en diensten
  • Kantoorgebouwen
  • Transport en vervoer

MVI-criteria

Per 1 november 2018 zijn de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar via de webtool mvicriteria.nl. De MVI-criteriatool ondersteunt bij maatschappelijk verantwoord inkopen. Met behulp van de tool verzamelt u snel de meest recente MVI-criteria voor 45 productgroepen.

MVI-criteriatool: www.mvicriteria.nl 

De Rijksoverheid heeft zich er aan gecommitteerd om altijd gebruik te maken van deze criteria. De criteria worden jaarlijks geactualiseerd en waar mogelijk verder aangescherpt. De MVI-criteriatool is sinds 1 november 2018 beschikbaar. De oudere milieucriteriadocumenten van 2017 en eerder blijven voorlopig beschikbaar op pianoo.nl in het archief.

Archief: Oude criteria- en informatiedocumenten