MKB-vriendelijk inkopen

Toon pagina in menu

Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel.
 

MBK kaaswinkel

Aan de slag met MKB-vriendelijk inkopen

In veel landen zijn of worden maatregelen genomen om de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten te vereenvoudigen. Onnodig samenvoegen, het verplicht opdelen in percelen en de Gids Proportionaliteit zijn de belangrijkste maatregelen. De achterliggende gedachte is dat kleinere opdrachten het MKB meer kansen bieden. Ook moeten aanbestedende diensten streven naar vermindering van administratieve lasten.

mkb architect

MKB-vriendelijk inkopen toegelicht

Er zijn belemmeringen voor MKB-bedrijven om deel te nemen aan aanbestedingen, zoals omvangrijke opdrachten, disproportionele geschiktheidseisen, hoge administratieve lasten en langdurige raamcontracten. Volgens het aanbestedingsrecht mag de overheid geen enkel bedrijf voortrekken of uitsluiten. Hoe kan een aanbestedende dienst het MKB dan toch kansrijk betrekken bij aanbestedingen?

zzp-ers thuis aan het werk

Praktijk & Tools

Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken en adviesdocumenten op basis waarvan u professioneel, rechtmatig, doelmatig en MKB- vriendelijk kunt inkopen.


 

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.