MKB-vriendelijk inkopen

Toon pagina in menu

Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel.

Icoon aan de slagAan de slag met MKB-vriendelijk inkopen
In veel landen zijn of worden maatregelen genomen om de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten te vereenvoudigen. Ook in de Aanbestedingswet 2012 zijn veranderingen doorgevoerd om het MKB meer kansen te geven. Het onnodig samenvoegen, het verplicht opdelen in percelen en de Gids Proportionaliteit zijn daarvan de belangrijkste. De achterliggende gedachte is dat kleinere opdrachten het MKB meer kansen bieden. Ook moeten aanbestedende diensten streven naar vermindering van administratieve lasten.

Icoon toegelichtMKB-vriendelijk inkopen toegelicht
In de praktijk blijkt dat er voor MKB-bedrijven belemmeringen zijn om deel te nemen aan aanbestedingen, zoals omvangrijke opdrachten, disproportionele of onduidelijke geschiktheidseisen, hoge administratieve lasten, langdurige raamcontracten en gebrek aan kennis over aanbesteden. Volgens de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht mag de overheid geen enkel bedrijf voortrekken of uitsluiten, dus ook geen MKB-bedrijf. Hoe kan een aanbestedende dienst het MKB dan toch kansrijk betrekken bij aanbestedingen?

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken en adviesdocumenten op basis waarvan u professioneel, rechtmatig, doelmatig en MKB- vriendelijk kunt inkopen.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo