MKB-vriendelijk inkopen

Toon pagina in menu

Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Daarnaast is het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven in veel coalitie- of bestuursakkoorden een belangrijk beleidsdoel.

Mevrouw pak kaas van de plank

Aan de slag

In veel landen zijn of worden maatregelen genomen om de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten te vereenvoudigen. Onnodig samenvoegen, het verplicht opdelen in percelen en de Gids Proportionaliteit zijn de belangrijkste maatregelen. De achterliggende gedachte is dat kleinere opdrachten het MKB meer kansen bieden. Ook moeten aanbestedende diensten streven naar vermindering van administratieve lasten.

Architect loopt naar huis

Toegelicht

Er zijn belemmeringen voor MKB-bedrijven om deel te nemen aan aanbestedingen, zoals omvangrijke opdrachten, disproportionele geschiktheidseisen, hoge administratieve lasten en langdurige raamcontracten. Volgens het aanbestedingsrecht mag de overheid geen enkel bedrijf voortrekken of uitsluiten. Hoe kan een aanbestedende dienst het MKB dan toch kansrijk betrekken bij aanbestedingen?

Gereedschap

Handreikingen

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten over MKB-vriendelijk inkopen.

Man voor bord met informatie

Onderzoeken

Diverse onderzoeken en rapportages over MKB-vriendelijk inkopen.


 

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.