Sociaal Domein

Toon pagina in menu

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen. Met praktische informatie helpt dit dossier u als gemeente bij het maken van uw keuze: inbesteden, subsidie, aanbesteden of open house. Valt uw keuze op aanbesteden dan vindt u alle informatie die u verder nodig heeft om in te kopen in het sociaal domein: van inkoopmethoden, het opdrachtgeverschap, de markt tot contractmanagement. Heeft u als gemeenten geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Stel uw inkoopvraag dan aan het Vragenloket van PIANOo.

Handreiking inkopen sociaal domein

Maak als gemeente een weloverwogen keuze voor de wijze waarop u de taken voor het sociaal domein in de markt zet: subsidie, overheidsopdracht of open-house. De PIANOo handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet helpt u bij het maken van deze keuze. Kiest u voor een overheidsopdracht, dan maakt de handreiking inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn binnen de wettelijke kaders. De handreiking gaat in op alle aspecten van het inkopen in het sociaal domein: van voorfase tot gunning.
Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon verplicht aanbesteden zorg

Verplicht aanbesteden van zorg in het sociaal domein?
Er is geen verplichting om (Europees) aan te besteden in de zorg. In de Jeugdwet of de Wmo 2015 staan alleen bepalingen die gelden als gemeenten er zelf voor kiezen om aan te besteden, omdat zij een overheidsopdracht in de markt willen zetten. Dit is echter niet de enige manier waarop zij aan hun verplichtingen in het sociaal domein kunnen voldoen. Gemeenten hebben hierin keuzevrijheid. 

Icoon aan de slagAan de slag met inkoop sociaal domein
Indien u kiest voor aanbesteden, dan vindt u hier informatie over diverse inkoopprocedures die aansluiten bij specifieke vereisten en context van het sociaal domein. U legt de relatie met de aanbieders vast in inkoopafspraken (contract). Een onderdeel daarvan is de wijze waarop u als gemeente de activiteiten bekostigt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van verschillende 'inkoopmodellen', wat staat voor de wijze waarop u het inkoopproces of subsidieproces doorloopt, de keuzes die u maakt met betrekking tot de markt (wel of geen selectiviteit en wel of geen competitie op het moment van contracteren of in de uitvoering) en de vorm waarin u afspraken maakt.

Icoon toegelichtInkopen sociaal domein toegelicht
De complexiteit van inkopen in het sociale domein is zodanig dat u als gemeente een nieuwe rol aan moet nemen als opdrachtgever in het sociaal domein. De decentralisaties in het sociale domein vereisen namelijk nieuwe samenwerkingen tussen gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen bij het ondersteunen van burgers.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u professioneel, rechtmatig en doelmatig kunt inkopen in het sociaal domein.

Het kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein werkt vanuit de vraag van gemeenten. Heeft u een vraagstuk dat u wil voorleggen? Neem dan contact met ons op. Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein