Sociaal Domein

Toon pagina in menu

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen. Met praktische informatie helpt dit dossier u als gemeente bij het maken van uw keuze: inbesteden, subsidie, overheidsopdracht of open house. In dit dossier vindt u alle informatie die u nodig heeft om in te kopen in het sociaal domein. Heeft u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Stel uw inkoopvraag dan aan het Vragenloket van PIANOo.

Icoon aan de slagAan de slag met inkoop sociaal domein
De beleidsmatige afwegingen die u als gemeente maakt, zijn richtinggevend voor het te kiezen marktinstrument: inbesteden, subsidie, open house of overheidsopdracht. In dit deel maken we inzichtelijk welke afwegingen een gemeente kan maken bij het in de markt zetten van haar taken in het sociaal domein en wat dit betekent voor de keuze van haar aanpak. In Aan de slag vindt u onder meer informatie over inkoop in het sociaal domein, wettelijke kader, aandachtspunten en praktijkvoorbeelden.

Icoon toegelichtInkopen sociaal domein toegelicht
Inkopen in het sociaal domein vereist nauwe samenwerkingen tussen gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen bij het ondersteunen van burgers. Bij het organiseren van voorzieningen in het sociaal domein heeft een gemeente de keuze uit 4 mogelijkheden: inbesteden, subsidie, open house en overheidsopdracht. Besluit u tot het in de markt zetten van een overheidsopdracht dan is het van belang te weten welk aanbestedingsregime van toepassing is in het sociaal domein, wat de eigenschappen van de verschillende aanbestedingsprocedures zijn en welke afwegingen gemaakt kunnen worden.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u professioneel, rechtmatig en doelmatig kunt inkopen in het sociaal domein.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.