Wegwijzer Circulair inkopen

Deze wegwijzer helpt u op weg met tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. Het is een co-productie van verschillende inkoopexperts uit de private en de publieke sfeer waaronder PIANOo, maar ook van personen met andere expertises, zoals verkoop en productontwikkeling. (april 2019)

De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt u op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. Met de handvatten in deze wegwijzer kunt u zowel op strategisch niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

Betrokkenheid en draagvlak

De wegwijzer is dan ook bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Om van circulair inkopen een succes te maken is het belangrijk dat niet alleen inkoop maar de andere afdelingen betrokken zijn en er breed draagvlak is voor de circulaire inkooptrajecten.

Praktijkvoorbeelden

In de wegwijzer vindt u ook meerdere inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Enkele voorbeelden zijn:

Wegwijzer