Verslagen MVI-bijeenkomsten

PIANOo (en partners) organiseren regelmatig bijeenkomsten rond een MVI-thema. Hieronder vindt u de verslagen

  • Op 18 januari 2018 organiseerden NEN en PIANOo een dialoog om gezamenlijk begrip te creëren over wat normen kunnen betekenen ter ondersteuning van het biobased inkoopbeleid van (publieke) organisaties. Ondanks de hevige storm die Nederland teisterde, wisten naast de organisatie, 5 inkopers, Mark Geerts, directeur van het bedrijf Paperfoam en een normalisatie-expert van NEN, Rotterdam te bereiken.

  • Op 7 december 2017 vond bij de Rabobank in Utrecht de eerste kennissessie plaats in het kader van de IMVO-pilots natuursteen. Deze pilots zijn erop gericht bedrijven en overheden te stimuleren om natuursteen meer maatschappelijk verantwoord in te kopen.

  • De Club Baanbrekers in de bouw is begin 2017 met een multidisciplinair team van opdrachtgevers, adviseurs en kennisinstellingen een verkenning gestart naar het speelveld van 'meervoudig samenwerken' middels het innovatiepartnerschap. De nieuwe juridische mogelijkheden in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zijn de directe aanleiding voor deze verkenning. Tijdens drie bijeenkomsten op De Bouwcampus in Delft zijn concrete maatschappelijke vraagstukken van Nederlandse aanbestedende diensten besproken, die in de toekomst (mogelijk) worden aanbesteed. Het aandachtgebied is primair de pre-competitieve dialoog tussen markt en overheid.

  • In het Van der Valk hotel in Utrecht werd op 15 november het eerste innovatiegericht inkopen congres georganiseerd door Rijkswaterstaat, CROW en PIANOo. Ruim honderd publieke inkoopprofessionals spraken in zeven verschillende sessies over wat nodig is om innovaties in te kopen. Vier jonge tekenaars waren bij elke sessie aanwezig om een verbeelding te maken van wat volgens hen de essentie was van elke sessie.

  • Partijen in Noord-Brabant lijken een oplossing gevonden te hebben om het inkopen van biobased materialen in de openbare ruimte van de grond te krijgen. Breda, Tilburg, Eindhoven, Bergen op Zoom en de Provincie werken samen met enkele bedrijven in de Green Deal Stimuleren biobased producten in de openbare ruimte. Doel van de Green Deal was het realiseren van 5 pilots. In de Community of Practice op 16 november 2017 in Tilburg werden de tips en trics uitgewisseld.

  • De training Biobased Inkopen, georganiseerd door PIANOo samen met InnProBio partners NEN en BTG op 12 oktober 2017 zat met 20 inkoopprofessionals helemaal vol. De onderwerpen: Wat is biobased?, biobased inkoopstrategieën, in gesprek met de markt, hoe zet je een biobased uitvraag in de tenderdocumenten? Tijdens de dag bleek dat inkopers vooral vragen hebben over wat biobased producten nou eigenlijk zijn en wat ze van biobased producten mogen verwachten. En ook hoe je biobased inkopen in de praktijk van de grond krijgt in de eigen organisatie.

  • Op 15 februari 2017 hebben de ondertekenaars van het Manifest MVI de eerste stappen gezet richting het opstellen van een actieplan, dat zij in juni aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presenteren. Dankzij enthousiaste deelnemers en bevlogen presentaties werd het een mooie bijeenkomst waar veel is uitgewisseld en geleerd.

  • Het jaarlijkse symposium ter afsluiting van de minor Inkoopmanagement van de Haagse Hogeschool (HHS) stond dit jaar in het teken van circulair inkopen. Meer dan 300 belangstellenden hadden zich ingeschreven voor het inkoopsymposium op de Haagse Hogeschool, waaronder zo'n 100 studenten van de minor Inkoopmanagement. HHS organiseerde het symposium in samenwerking met de gemeente Den Haag, Significant, Inkopenvoor, MKB Den Haag, Nevi kring Zuid-West en PIANOo.

  • De Community of Practice (CoP) Biobased inkopen was op 15 december 2016 te gast bij de Gemeente Breda. Breda staat aan het begin van het opzetten van biobased inkooptrajecten en wil zo veel mogelijk gebruik maken van de opgedane ervaringen van de andere leden in de community.

  • Op 8 december 2016 verzamelden meer dan 280 overheidsprofessionals in de New World Campus in Den Haag voor het MVI-congres. Onder leiding van dagvoorzitter Jupijn Haffmans maken verschillende sprekers duidelijk: maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!