Agenda

U wilt uw kennis over aanbesteden up-to-date houden en uw competenties verder ontwikkelen? In onze agenda staan vele cursussen, bijeenkomsten, opleidingen en congressen die u hierbij helpen.

Overzicht met alleen PIANOo-bijeenkomsten: Aankondigingen PIANOo-bijeenkomsten 
De PIANOo-bijeenkomsten zijn ook te vinden in onderstaand overzicht.

 • 
  27 februari 2017

  Seminar: Managing Risks & Preventing Irregularities in Public Procurement

  A functioning Risk Management in Public Procurement is not a choice, but a necessity. A seminar by European Academy for Taxes, Economics & Law. (English)

 • 
  2 maart 2017

  Regiobijeenkomst e-factureren Gemeente Vught - 2 maart 2017

  In nauwe samenwerking met de gemeente Vught, organiseert het PIANOo programmabureau e-factureren op 2 maart een regiobijeenkomst in het gemeentehuis van Vught. Bij de presentatie zijn niet alleen deelnemers van de gemeente Vught aanwezig, maar zijn ook omliggende gemeenten uitgenodigd.

 • 
  6 maart 2017

  Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

  U bent advocaat of juridisch adviseur, of u werkt als jurist in het bedrijfsleven of bij de overheid en u wilt zich specialiseren in het aanbestedingsrecht, zodat u deskundig en adequaat juridisch advies kunt geven aan uw klanten of de collega's in uw bedrijf of organisatie die zich met inkoop- en aanbestedingsvraagstukken bezighouden. Of u moet als lid van de rechterlijke macht goed onderbouwde uitspraken kunnen doen in aanbestedingszaken. In beide gevallen heeft u behoefte aan een gedegen kennis van het aanbestedingsrecht op hoog niveau.

 • 
  6 maart 2017

  Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk

  Bent u op de hoogte van de aanpassingen binnen het aanbestedingsrecht dit jaar? De laatste jaren is het aantal beroepsprocedures tussen aanbesteders en inschrjvers gegroeid. Uit diverse evaluaties blijkt dan ook inkopers nog steeds moeite hebben met een correcte toepassing van het aanbestedingsrecht.  Hoe houdt u rekening met zowel de juridische doeleinden die aan de aanbesteding ten grondslag liggen als met de inkoop-technische? Deze en vele andere vragen staan centraal binnen de opleiding 'Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk'.

 • 
  7 maart 2017

  Geïntegreerde contractvormen in groene projecten

  Groene adviesbureaus en cumelabedrijven werken vaak aan dezelfde cultuurtechnische werken en infraprojecten. Een goede aansluiting tussen advies en uitvoering leidt tot tevreden opdrachtgevers. Dit gezamenlijk belang van groene adviesbureaus, cumelabedrijven en opdrachtgevers is aanleiding om opgedane ervaringen met deze aansluiting en ideeën voor de toekomst te delen. 

 • 
  7 maart 2017

  MVI - publieke sector

  Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord (oftewel duurzaam) inkopen in de publieke sector. Binnen de publieke sector is het van groot belang om bewust en gericht maatschappelijk verantwoord (oftewel duurzaam) in te kopen. Het uitgangspunt is om 100% duurzaam in te kopen. Niet alleen milieucriteria maar ook Social Return, duurzaam GWW, sociale voorwaarden en maatschappelijk verantwoord marktgedrag zijn hierbij van wezenlijk belang.

 • 
  7 maart 2017

  Studiedag Onregelmatig verloop van een bouwproject; voortijdige beëindiging en stagnatie (I en II)

  Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en korting. Over deze onderwerpen is veel rechtspraak en wordt u op systematische wijze door deze grote bron van rechtspraak heen geloodst.

 • 
  8 maart 2017

  Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

  U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedings-regels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voorkomen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter.