Praktijkvoorbeelden algemeen inkopen

Diverse praktijkvoorbeelden.

 • Deze publicatie beschrijft hoe bedrijven en overheden maatschappelijke waarde (impact) kunnen creëren door in te kopen bij social enterprises. Naast vier inspirerende voorbeelden van samenwerking met social enterprises bundelt 'Impact door inkoop' praktische tips die organisaties op weg helpen om zelf maatschappelijk (of sociaal) in te kopen. Zo kunnen zij een belangrijke rol spelen in een economie die voor iedereen waarde creëert. (maart 2016)

 • Het doel van deze nota is het vastleggen van het beleid dat de gemeente hanteert bij het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van haar inkooptaken. Het inkoopbeleid beschrijft de doelen, de uitgangspunten en kaders voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Het draagt zorg voor een inbedding van de actuele politieke thema's. En ten slotte geeft het een visie op de inrichting van de inkooporganisatie. (november 2015)

 • Vrijdag 14 juni 2013 heeft hoogleraar contractrecht Chris Jansen een publiekscollege gegeven over de (mislukte) aanbesteding van de Fyra. Het college is vastgelegd en te zien op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam. (18 juni 2013)

 • bron: PIANOo

  Een Tenderboard is een instrument om inkoop (verder) te professionaliseren. Drie praktijkvoorbeelden van het gebruik van een Tenderboard door Prorail, gemeente Enschede en Rijkswaterstaat. (april 2013)

 • Het beleid van de EU is er op gericht om het innoverend vermogen van het bedrijfsleven te vergroten. De overheid speelt daarbij een steeds grotere rol, niet alleen door middel van subsidies maar ook bij aanbestedingen. De voorstellen van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die naar verwachting in 2013 worden aangenomen, zijn een neerslag van dit Europese beleid. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen, heeft het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) – een samenwerkingsverband van de Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas – en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) een uniek en baanbrekend Europees aanbestedingsprogramma succesvol op de markt gebracht. (15 oktober 2012)

 • De grootste rioolwaterzuivering van het Noorden in Garmerwolde breidt uit. In 2012 is er gestart met de bouw van een innovatieve en energiezuinige Nereda-zuiveringsinstallatie. Het waterschap Noorderzijlvest heeft ervoor gekozen dit enorme project op basis van Prestatieinkoop in de markt te zetten. Een manier van aanbesteden, die voor projecten in de afvalwatersector nog niet eerder in Nederland is toegepast. (15 oktober 2012)

 • Het Bureau Aanbestedingszaken bij de gemeente Rotterdam is jaarlijks bij zo'n 1000 inkoopprojecten betrokken. Het begeleidt zo'n tweehonderd openbare aanbestedingen, waarvan circa vijftig Europees. Rotterdam hanteert als uitgangspunt dat men zo verstandig mogelijk om moet gaan met vernieuwende elementen en procedures. (september 2010)

 • Leermomenten ten behoeve van de aanbestedingsstrategie van de kilometerprijs. (mei 2007)

 • Het rapport bevat een lijst met selectiecriteria, opgedeeld naar fasen van het project, waaraan een best practice project moet voldoen. Grote meerwaarde van het rapport is dat met het oog op transparantie bij alle projecten de contactgegevens zijn vermeld van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. (september 2008)