Handreikingen uitzendbranche

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten met betrekking tot de uitzendbranche.

  • Model Raamovereenkomst ARVODI-2016 inzake inhuur Flexibele Arbeidskrachten. Dit model is beschikbaar in het Nederlands en Engels. 

  • bron: SVB

    Op 3 februar 2015 heeft een themabijeenkomst Overheid en arbeidsmarkt plaatsgevonden. De bijeenkomst is georganiseerd door de Sociale Verzekeringsbank en bijgewoond door deelnemers vanuit zowel de rijksoverheid als de uitzendbranche. Enkele presentaties zijn hieronder te vinden. (februari 2015)

  • bron: Rijksoverheid

    Op 4 december 2014 heeft een themabijeenkomst Wet werk en zekerheid plaatsgevonden. Bijgevoegde handreikingen zijn besproken. Tevens hebben er twee presentaties plaatsgevonden. Binnenkort verschijnt een discussiestuk over onder andere de consequenties en mogelijke maatregelen ten gevolge van de wijzigingen in de ABU CAO, transitievergoedingen en de verplichte aanzegtermijn distribueren. (december 2014)

  • bron: PIANOo

    De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector - kortweg externe inhuur - vraagt om een zorgvuldige benadering. In deze handreiking leest u over de manier waarop u als inkoopadviseur kunt bijdragen aan goede keuzes op dit terrein. Daarvoor gaat de handreiking uit van het proces waarlangs externe inhuur idealiter verloopt. In het tweede deel van de handreiking leest u over hoe u de tarieven voor externe inhuur kunt bepalen. (november 2011)