GWW

De grond-, weg- en waterbouwsector (GWW-sector of infrasector) omvat een groot aantal disciplines zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw. Voor de GWW-sector is de overheid verreweg de belangrijkste opdrachtgever: meer dan 80% van de totale omzet wordt ingekocht door gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Verder zijn ook speciale sectorbedrijven belangrijke opdrachtgevers, zoals ProRail, Tennet, NS, Schiphol, NAM en havenbedrijven. Ook de aanleg van spoortrajecten wordt (gemakshalve) tot de GWW gerekend. Dit marktdossier GWW omvat de onderdelen: inkopen, marktbeschrijving, duurzaamheid, green deal, handreikingen, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Het onderdeel Inkopen GWW gaat in op GWW-specifieke aspecten van het inkoopproces. De marktbeschrijving omschrijft de branche en geeft ontwikkelingen en trends weer.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.

  • De sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) heeft een lange traditie van aanbesteden....

  • De inkoop- en aanbestedingspraktijk binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vertoont...

  • Duurzaam GWW staat synoniem voor het verduurzamen van projecten in de Grond-, Weg- en...

  • Dinsdag 17 januari 2017 is de Green Deal. duurzaam GWW 2.0...