Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 28

11-07-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Rechtsverwerking na concurrentiegerichte dialoog

De kern van het geschil tussen partijen is de vraag of Dimpact de Optie onder de Opdracht, zonder voorafgaande (Europese) aanbesteding, aan Atos mocht gunnen en of Atos de Burgerzakenmodule’s (BZM’s) bij de concurrent van Centric, PinkRoccade, mag betrekken. (Rechtbank Overijssel, 13 juni2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2311)
Samenvatting: Rechtsverwerking na concurrentiegerichte dialoog

Vordering tot verstrekking bedrijfsgegevens

Naar aanleiding van verzoeken van de Gemeente om bepaalde informatie/gegevens in verband met een op handen zijnde aanbestedingsprocedure, heeft [de VOF] op 17 april 2018 aan haar een financieel overzicht betreffende (een deel van) de door haar uitgevoerde veerdiensten doen toekomen. De gemeente vordert echter meer gegevens van [de VOF].  (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 6 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8021)
Samenvatting: Vordering tot verstrekking bedrijfsgegevens

Verplichting tot sluiten onderaannemingsovereenkomst?

Kern van het onderhavige geschil betreft de vraag of Levvel - nu zij de aanbesteding van het Project heeft gewonnen - gehouden is met BR een onderaannemingsovereenkomst te sluiten op basis van de aanbiedingen van BR, dan wel op basis daarvan verplicht is met haar door te onderhandelen over de totstandkoming van een onderaannemingsovereenkomst. (Rechtbank Den Haag, 15juni 2018, nr. C/09/552421 / KG ZA 18-434, ECLI:NL:RBDHA:2018:7955)
Samenvatting: Verplichting tot sluiten onderaannemingsovereenkomst?

Private aanbesteding

Daelzicht is niet aanbestedingsplichtig en heeft (de fundamentele beginselen van) het aanbestedingsrecht niet expliciet van toepassing verklaard en evenmin uitdrukkelijk uitgesloten. Monsdal mocht er dan ook als ervaren, landelijke speler op de markt van groenonderhoud in alle redelijkheid niet vanuit gaan dat sprake was van een private aanbesteder die zich aan het aanbestedingsrecht of de aanbestedingsrechtelijke beginselen wenste te binden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 19 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5956)
Samenvatting: Private aanbesteding

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie