Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 28

10-07-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Uitleg bestek

Partijen verschillen van mening over de beantwoording van de vraag of de beoordelingsmethodiek met betrekking tot het subgunninscriterium ‘duurzaamheid’ door de gedaagde is nageleefd. Eiseres is tevens van mening dat de gedaagde haar – door middel van beantwoording van door de gedaagde te stellen vragen - in de gelegenheid had moeten stellen om haar Plan van Aanpak te verduidelijken. De voorzieningenrechter kan zich met dit standpunt niet verenigen. (Rb Zeeland-West Brabant 2 juli, ECLI:NL:RBZWB:2019:3019)
Samenvatting: Uitleg bestek

Uitleg bestek

Tussen partijen is er onenigheid over de geldigheid van inschrijving. Volgens eiseres voldoet haar inschrijving aan het bestek en het antwoord in de nota van inlichtingen. Verweerder is van mening dat dit niet het geval is en heeft de inschrijving van eiseres uitgesloten van deelname. De voorzieningenrechter is van mening dat een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver de redenering van verweerder had moeten volgen. (Rb Amsterdam 1 maart 2019, ECLI:RBAMS:2019:4785)
Samenvatting: Uitleg bestek

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie