Europese standaardprocedures

Toon pagina in menu

Opdrachten met een waarde boven de Europese drempelbedragen, moeten in principe volgens Europese procedures worden aanbesteed. De Aanbestedingswet 2012 kent een tweetal standaardprocedures en enkele procedures die alleen in specifieke gevallen toegepast mogen worden.

De Aanbestedingswet 2012, bepaalt dat u als aanbestedende dienst op objectieve gronden moet kiezen welk type aanbestedingsprocedure u toepast en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. U moet deze keuze op verzoek van een ondernemer ook schriftelijk kunnen motiveren. Er zijn 2 Europese standaardprocedures die u altijd mag toepassen:

 • Openbare procedure
 • Niet-openbare procedure

Openbare procedure

Deze procedure begint met een aankondiging van de opdracht (via TenderNed) in het EU-publicatieblad. De procedure kent één ronde, waarin alle inschrijvers (aanbieders die inschrijven met een offerte) direct een offerte kunnen indienen. De inschrijvers en de inschrijvingen (offertes) beoordeelt u tegelijkertijd. Een inschrijver moet voldoen aan eventueel gestelde geschiktheidseisen. Er mogen op hen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. U gunt de opdracht op basis de beste prijs-kwaliteitsverhouding, de laagste prijs, of op laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Indien u niet kiest voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding maar één van de andere twee criteria dient u die keuze te motiveren in de aanbestedingsstukken. Onderhandelen is niet toegestaan.

Voordelen:

 • Veel concurrentiedruk op inschrijvers.
 • De hele markt kan inschrijven.
 • Objectief, transparant en niet-discriminerend.

Nadelen:

 • Strak beschreven procedure, weinig vrijheid bij het inrichten van de procedure.
 • Redelijk lange procedure met voorgeschreven minimumtermijnen, zeker in verhouding tot nationale procedures.
 • Mogelijk worden (te) veel offertes ingediend.
 • Hoge procedurekosten (onder meer vanwege veel offertes), zowel voor aanbestedende dienst als voor inschrijvers.
 • Onderhandelen is niet toegestaan.
 • Eigen ervaringen met leverancier kunnen niet betrokken worden.

Niet-openbare procedure

Deze procedure begint met een aankondiging van de opdracht (via Tenderned) in het EU-publicatieblad. De gegadigden (aanbieders die deelneming aan de procedureverzoeken) en de inschrijvingen beoordeelt u in 2 verschillende ronden. De gegadigden moeten voldoen aan gestelde minimum(geschiktheids)eisen. Er mogen op hen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. In de eerste ronde selecteert u uit alle aanmeldingen de meest geschikte gegadigden (meestal 5) op basis van vooraf opgestelde en gecommuniceerde selectiecriteria. De geselecteerden nodigt u uit om een inschrijving te doen. In de tweede ronde beoordeelt u de inschrijvingen. U gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, de laagste prijs of op laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Indien u niet kiest voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding maar één van de andere twee criteria dient u die keuze te motiveren in de aanbestedingsstukken. Onderhandelen is niet toegestaan.

Voordelen:

 • Concurrentiedruk op gegadigden.
 • De hele markt kan zich aanmelden.
 • Aantrekkelijke procedure, vooral voor aanbieders.
 • Objectief, transparant en niet-discriminerend.
 • Het aantal inschrijvers kan worden beperkt, waardoor de administratieve last relatief laag is.

Nadelen:

 • Strak beschreven procedure, weinig vrijheid bij het inrichten van de procedure.
 • Lange procedure met voorgeschreven minimumtermijnen, langer dan de openbare procedure.
 • Vrij hoge procedurekosten, ook voor inschrijvers, maar een stuk lager dan de openbare procedure.
 • Onderhandelen is niet toegestaan.
 • Eigen ervaringen met leverancier spelen geen rol.