Fase 3: Uitvoeren inkoopopdracht

Toon pagina in menu

Na de aanbesteding en het sluiten van de overeenkomst volgt de uitvoeringsfase. U bewaakt dat de overeenkomst volgens de voorgeschreven specificaties en contractsbepalingen uitgevoerd wordt. U evalueert de samenwerking met de leverancier(s) en zet de verbetercyclus voor toekomstige opdrachten in gang. Zodoende bereikt u beter geformuleerde uitvragen en een optimalisering van het inkoopresultaat.

Bij het uitvoeren van de opdracht is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben elkaar nodig om de afgesproken prestaties te kunnen leveren. In deze fase hebben partijen nog maar weinig ruimte om de overeenkomst aan te passen. U kunt in deze fase dan ook nagenoeg niet meer terugkomen op beslissingen die u heeft genomen gedurende het opstellen van de contractstukken en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Wezenlijke wijzigingen in overeenkomsten zijn namelijk niet toegestaan. Bij een wezenlijke wijziging zult u over het algemeen opnieuw moeten aanbesteden.

Contractbeheer en contractmanagement zijn van cruciaal belang voor het bereiken van een optimaal resultaat. Het draagt sterk bij aan het creëren van value for taxpayers’ money (waar(de) voor ons belastinggeld) en het ondersteunen van de strategische doelstellingen van uw organisatie. De toegevoegde waarde van contractmanagement ligt ook in het verschaffen van inzicht in contracten en inkoopuitgaven, het realiseren van kostenreductie, het bewaken van leveranciersprestaties en het beheersen van risico’s.

PIANOo onderscheidt het inrichten en uitvoeren van: