Duurzaam GWW

Toon pagina in menu

Duurzaam GWW staat synoniem voor het verduurzamen van projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector). Om dit te realiseren is er de praktische werkwijze 'Aanpak Duurzaam GWW'. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn. De nadruk ligt op het behalen van duurzaamheidswinst door de kansen per project te benutten.

Icoon Duurzaam GWWToegelicht Aanpak Duurzaam GWW
Om duurzaamheid te verankeren in het inkoop- en aanbestedingsproces is de Aanpak Duurzaam GWW opgesteld. De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken. De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase, met een focus op de hele levenscyclus van de aan te leggen infrastructuur of object(en). Zodat in elk project een goede afweging wordt gemaakt tussen People, Planet en Profit.

Icoon Duurzaam GWWAan de slag met Aanpak Duurzaam GWW
U gaat aan de slag met de praktische werkwijze Aanpak Duurzaam GWW om zo duurzaamheid in uw GWW-project een plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. U doorloopt 6 fasen van initiatieffase tot sloopfase. Met een generiek stappenplan geeft u per projectfase invulling aan de gewenste aanpak om projecten te verduurzamen. Stappen zoals het formuleren van ambities, het onderzoeken van kansen, deze afwegen, concreet maken, uitvoeren en doorgeven aan de volgende projectfase.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo

Heeft u vragen over de Green Deal, neem dan contact op met RVO.nl.
Green Deal  op rvo.nl