Hoe gaat u als gemeente om met gevoelige informatie?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Wees als gemeente alert op het opnemen van commercieel- of privacygevoelige informatie in uw aanbestedingsdocumenten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ter beschikking stellen van informatie over de omzetcijfers, maar ook bij andere (tot de persoon herleidbare) gegevens in aanbestedingsdocumenten. Denk daarbij aan gegevens van burgers (binnen het sociaal domein), maar ook van eigen medewerkers.

Beoordeel of het noodzakelijk is om de betreffende informatie op deze wijze ter beschikking te stellen. Indien de informatie noodzakelijk is om tot een goede inschrijving te komen, kunt u overwegen om op grond van artikel 2:57a Aanbestedingswet 2012 eisen te stellen aan de ondernemers. U kunt in dat geval op grond van artikel 2:66 lid 4 Aanbestedingswet 2012 de stukken op een andere (wel kosteloze) wijze ter beschikking stellen.

Meer informatie: Privacygevoelige informatie

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart