Waarom (Europees) aanbesteden en overheidsopdrachten plaatsen in het sociaal domein?

Toon pagina in menu

Antwoord:

U kiest voor het in concurrentie plaatsen van een overheidsopdracht indien de markt het beste in staat is om een zorgvoorziening te leveren. Dit is veelal het geval indien de markt ook een economisch belang heeft om de voorzieningen te leveren.

Een overeenkomst biedt de mogelijkheid de uitvoering van de prestatie af te dwingen onder de voorwaarden die zijn overeengekomen met de zorgaanbieder. Tegenover de levering van een dienst of product staat een reële economische tegensprestatie in plaats van een tegemoetkoming in de kosten in een subsidierelatie.

Overheidsopdracht

Met een overheidsopdracht kunt u ook sturen op bijkomende beleidsdoelen, zoals innovatie in de zorg en maatschappelijk verantwoord inkopen. U kiest de meeste geschikte procedure en gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vanuit de Jeugdwet en de Wmo 2015 is het ook niet mogelijk enkel op de laagste prijs te gunnen.

Meer informatie: Checklist inkoop in het sociale domein 
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart