Wat is het verschil tussen overheidsopdracht en subsidie?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een overheidsopdracht is een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel, die is gesloten tussen één of meer dienstverleners en één of meer aanbestedende diensten (zoals gemeenten) en die betrekking heeft op werken, leveringen of diensten.

Zowel het aangaan van een overeenkomst op basis van een overheidsopdracht als het ter beschikking stellen van een subsidie zijn manieren om invulling te geven aan de publieke zorgtaken binnen het sociaal domein. Het is belangrijk om vooraf te inventariseren welk instrument het meest geschikt om de publieke taak te vervullen en dit duidelijk te communiceren. Daarbij is niet van belang hoe een gemeente het instrument zelf noemt, maar hoe het de zorgvoorzieningen wenst te realiseren. Om dit helder te krijgen dient een gemeente (onder meer) de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is het verband tussen betaling en prestatie (afdwingbaarheid)?
  Geen verband: subsidie.
  Wel verband: overheidsopdracht.
 • Van wie is het initiatief uitgegaan?
  Zorgverlener: subsidie.
  Gemeente: overheidsopdracht.
 • Welk belang wordt gediend?
  Algemeen belang: subsidie.
  Economisch (eigen) belang: overheidsopdracht.
 • Is er sprake van commerciële activiteiten (winst, kostprijs, onderneming, concurrentie)?
  Nee: subsidie.
  Ja: overheidsopdracht.
 • Betreft de vergoeding een tegemoetkoming in de kosten of een marktconforme betaling?
  Ja, tegemoetkoming in de kosten: subsidie.
  Nee, marktconforme betaling: overheidsopdracht

Uit recente rechtspraak volgt het te dienen belang (doel van de vergoeding) en de vraag of al dan sprake is van commerciële activiteiten de belangrijkste elementen zijn om vast te stellen of sprake is van een subsidie of een overheidsopdracht. Uiteraard is de werkelijkheid niet zo zwart-wit als op basis van dit lijstje lijkt. Juist het grijze gebied maakt het vaak lastig om in de praktijk te boordelen of sprake is van subsidie of een opdracht.

Meer informatie:
Visie: Subsidie of overheidsopdracht?
Overheidsopdracht (of subsidie)

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart