Wat zijn subsidies?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De wettelijke definitie van een subsidie is:

  • een aanspraak op financiële middelen,
  • verstrekt door een bestuursorgaan,
  • met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager,
  • anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Gemeentelijke verordening

De voorwaarden waaronder u subsidie verleent, legt u in beginsel vast in een gemeentelijke (subsidie)verordening. U bepaalt in het gemeentelijke zorgbeleid dat u de uitvoering van bepaalde zorgtaken (gedeeltelijk) financiert door middel van subsidies, omdat dit aansluit bij het beleidsdoel dat u wilt stimuleren op dit terrein. U geeft met de subsidie éénzijdig een tegemoetkoming in de kosten aan (een) zorgaanbieder(s) om in het algemeen belang te voorzien in  bepaalde zorgvoorzieningen.

Meer informatie: Verplicht aanbesteden van zorg in het sociaal domein? 
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet
Subsidietitel Algemene wet bestuursrecht (4.2)  op wetten.nl
Subsidierecht  op vng.nl

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart