Hoe omgaan met een combinatie van werk, dienst of levering?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Gemengde opdrachten bestaan uit verschillende componenten, zoals werken en diensten en/of leveringen, of diensten in combinatie met sociale en andere specifieke diensten. De totale waarde van de verschillende componenten moet u bij elkaar optellen. De component met de hoogste waarde bepaalt welk aanbestedingsregime van toepassing is. Bij een opdracht, die bestaat uit zowel gewone diensten als sociale en andere specifieke diensten, bepaalt eveneens de dienst met de hoogste waarde of u de opdracht volgens het volledige of het vereenvoudigde regime voor sociale en andere specifieke diensten moet aanbesteden.

Dit is alleen anders indien een werk onderdeel uitmaakt van de opdracht. In dat geval bepaalt het hoofdvoorwerp van de opdracht welke aanbestedingsdrempel van toepassing is. Het hoofdvoorwerp van de opdracht dient u vast te stellen op basis van de essentiële verplichtingen die van belang zijn voor de betrokken opdrachten niet op basis van die welke slechts bijkomstig of aanvullend zijn. . De waarde van de verschillende betrokken prestaties is dus niet bepalend, maar wel een criterium dat ook voor deze vaststelling in aanmerking moet worden genomen.

Terug naar de hoofdvraag: Hoe bepaal ik de waarde van de opdracht?

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart