Innovatie

Toon pagina in menu

Antwoord:

De overheid kan door haar enorme koopkracht de Nederlandse economie een krachtige impuls geven voor de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten. Door werken, leveringen of diensten innovatiegericht in te kopen stimuleert de overheid bedrijven om te innoveren en heeft de overheid zelf profijt van de resultaten van innovatieprojecten.

Bij een aanbesteding die innovatie stimuleert laat het programma van eisen ruimte voor de inbreng van kennis en kunde door de aanbieder. Het programma van eisen schrijft niet voor hoe het werk, de levering of dienst moet worden uitgevoerd. Het vraagt hoe de aanbieder het werk, de levering of dienst zou uitvoeren om de gewenste situatie te bereiken. Deze wijze van aanbesteden heeft veel voordelen. Het vraagt wel om een gedegen beoordelingsmethodiek en vergt meer aandacht voor het functioneel specificeren.

Dossier Innovatiegericht inkopen

Meer informatie over innovatiegericht inkopen met onder meer praktijkvoorbeelden, handreikingen en de metrokaart innovatie inkopen. 
Dossier Innovatiegericht inkopen 
Metrokaart innovatie inkopen (FAQ) 

Terug naar de hoofdvraag: Welke inkoopdoelstellingen streef ik na?