Wat is het ARW 2016?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is de praktische uitwerking van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit voor de aanbesteding van werken (en aan werken gerelateerde leveringen en diensten). Het ARW 2016 bevat ook procedures voor nationale aanbestedingen, dus voor aanbestedingen onder de Europese drempel maar niet voor enkelvoudig onderhandse procedures. De procedures onder de drempel zijn zo veel mogelijk gelijkluidend aan de procedures boven de drempel. Elke procedure is volledig uitgeschreven.

Op grond van artikel 1.22 Aanbestedingswet 2012 is toepassing van het ARW 2016 verplicht voor aanbestedingen van werken onder de drempel. Afwijkingen moeten in de aanbestedingsstukken gemotiveerd worden.. 

Checklist motiveringen in het aanbestedingsproces
Dossier: ARW 2016

Terug naar de hoofdvraag: Wat is de Aanbestedingswet 2012? 

Icoon metrokaart lijn 5  Terug naar de metrokaart