Checklist motiveringen in het aanbestedingsproces

Bron: PIANOo

De Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) bevatten uiteenlopende motiveringsverplichtingen voor aanbestedende diensten. Aan de hand van deze checklist kunt u controleren of u alle voor u relevante motiveringen hebt opgenomen in uw aankondiging, aanbestedingsstukken of contract. De aanbevelingen uit de Gids Proportionaliteit die niet zijn omgezet in voorschriften zijn niet opgenomen in deze checklist.(november 2013)

Dit document dateert van voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016, maar is nog altijd toepasbaar.

Checklist