Wat is het belang van goede bewaking tijdens de uitvoering?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het belang van goede bewaking van het contract (contractmanagement) is dat de organisatie krijgt wat ze heeft afgesproken met de leverancier voor het bedrag dat is afgesproken. Deze nazorg in het inkoopproces richt zich op twee gebieden, namelijk de interne organisatie en de leveranciers.

Na afloop van het inkoopproces het sluiten van het contract is het van belang om te toetsen of de gebruikers en de materiedeskundige van het ingekochte product tevreden zijn met het inkoopresultaat. Deze toets geeft de mogelijkheid om eventuele klachten proactief af te handelen en informatie te verzamelen om bij een toekomstig vergelijkbare aankoop te gebruiken in het specificatie- en selectieproces.

Het voeren van contractmanagement richt zich op het meten van prestaties van de opdrachtnemer. Je meet in hoeverre de opdrachtnemer en zijn product/dienst/werk voldoet aan de gemaakte afspraken en verwachtingen. Dit wordt ook wel 'vendor rating' genoemd. 

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart