Wat zijn CPV Codes?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. De CPV codes zijn in 2008 aangepast.

Doordat overheidsopdrachten zijn te relateren aan een bepaalde CPV-code, kunnen leveranciers makkelijker identificeren welke overheidsopdrachten voor hen interessant zijn. Bij (voor)aankondiging op TenderNed dient een CPV-code te worden ingevoerd. Soms kan de CPV codering ook bruikbaar zijn bij het vaststellen van de aard van de opdracht. Zo kunt u bepalen of de opdracht als een werk, levering of dienst (en in het laatste geval als als een sociale of andere specifieke dienst) kwalificeert.

Dossier CPV-codes