MKB Innovatie Top 100

Innoveren is meer dan het op de markt brengen van een nieuw product of een nieuwe dienst. Innovatie begint bij een marktgerichte focus: marktkennis, nauw contact met de klant en een innovatieve bedrijfscultuur. Deze visie hebben vrijwel alle ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100 met elkaar gemeen. De Top 100 toont een overzicht van innovatieve praktijkvoorbeelden.

De MKB Innovatie Top 100 is een door MKB Nederland ingestelde ondernemersprijs bedoeld als stimulans om te innoveren. Uitsluitend bij de Kamer van Koophandel geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen zich nomineren. De nominaties worden beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid en gerealiseerde omzet en groeipotentie.

Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het MKB in staat is.

Link