Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)

Toon pagina in menu

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken. (juni 2016)

Overheidsopdrachten onder Europese drempelwaarden

Op grond van de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het gewijzigde Aanbestedingsbesluit is een aanbestedende dienst verplicht om het ARW 2016 toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Dit geldt alleen voor aanbestedende diensten in de zin van de Aanbestedingswet en niet voor andere aanbesteders.

Leveringen, diensten en Europees aanbesteden

Aanbestedende diensten zijn vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten voor leveringen en diensten. Aanbestedende diensten zijn bovendien vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten boven de Europese drempelwaarden.

Dossier: Drempelwaarden Europees Aanbesteden

Procedure digitaal bij Europees aanbesteden

Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden geldt vanaf 1 juli 2017 de verplichting om de gehele procedure digitaal te laten verlopen.

Dossier: Elektronisch aanbesteden

Opbouw ARW 2016

 • Regelement – Deel I
  Elke aanbestedingsprocedure is geheel uitgeschreven en kan onafhankelijk van de andere procedures worden geraadpleegd.
 • Modellen - Deel II
  - Model K: Verklaring omtrent rechtmatigheid inschrijving
  - Model G: Voorbeeld model inschrijvingsbiljet
  - Model H: Voorbeeld model proces-verbaal van opening van de inschrijvingen
 • Algemene toelichting - Deel III
  Algemene toelichting op het juridisch kader en de opzet van het ARW 2016.
 • Artikelsgewijze toelichting - Deel IV
  Toelichting op het gebruik van en de overwegingen bij de artikelen.

Document