ICT

  • Playbook publieke software aanbesteden

  • Aanbesteden van ICT

  • GIBIT-Toolbox beschikbaar

  • Monitor open standaarden 2019

  • Inkoopeisen Cybersecurity Overheid Wizard

  • Handreiking Duurzame inkoop informatievoorziening

  • Productgroep Automatisering en telecommunicatie

  • Afwegingskader ICT-opdrachten

  • Strategische I-agenda Rijksdienst 2019-2021

  • Aansturing en besluitvorming omtrent operatie Basisregistratie Personen