Onderzoek

U heeft gekozen voor het trefwoord onderzoek. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.

  • Opdrachtgeverschap gemeenten Wmo 2015

  • Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden

  • Evaluatie uitvoering EU-milieubeleid 2019 - Landenrapport

  • Marktonderzoek e-Procurement Vendor Landscape 2019

  • Onderzoek Strategische inkoop

  • Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

  • Rapport: Transitie te koop? beleid opdrachtgever en inkoper samen aan de slag

  • Monitor Open standaarden 2018

  • Profiel Zorginkoop 2021

  • De relatie tussen de CO2-Prestatieladder en circulariteit