Onderzoek

U heeft gekozen voor het trefwoord onderzoek. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.

  • Factsheets energiedragers wegvervoer

  • Monitor open standaarden 2019

  • Onderzoek: Kansen en uitdagingen voor maatschappelijk verantwoord inkopen

  • Rapport Effecten impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019

  • Verkenning monitor MVI waterschappen

  • PBL studie opmaat naar duurzaamheidskader biomassa

  • Evaluatie Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2015-2020

  • Biobased co-benefits beoordelen op waarde

  • Plan van aanpak: Op weg naar een vitale infrasector

  • Rekenkamers over het sociaal domein