Onderzoek

U heeft gekozen voor het trefwoord onderzoek. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten.

  • Evaluatie aanbesteding Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

  • Rapport marktgegevens tropisch hout

  • Weerbare gemeente

  • Inkopen met impact

  • Jaarverslagen Europese Rekenkamer 2018

  • Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016 - 2018

  • Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

  • Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

  • Rapport Eisen in het aanbestedingsproces voor CO2 reductie bij infraprojecten

  • Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat