Innovatiegericht inkopen

Toon pagina in menu

De overheid kan de markt stimuleren om met innovatieve en unieke nieuwe oplossingen te komen om haar publieke taken beter te kunnen uitvoeren. Deze innovatieve oplossingen richten zich vaak op het goedkoper, duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger uitvoeren van publieke taken. Ook kan innovatiegericht inkopen ingezet worden om bij veranderende publieke taken innovatieve oplossingen in te kopen.

Handdruk

Aan de slag met innovatiegericht inkopen
Het verschil tussen een regulier inkoopproces en een innovatiegerichte aanbesteding zit vooral in het formuleren van de vraag en de wijze waarop u contact heeft met de markt. Innovatiegericht inkopen is vooral succesvol als de overheid in deze markt een dominante opdrachtgever is en het overgrote deel van de opdrachten aan de bedrijven actief in deze markt vergeeft.

Schaakspel

Strategieën voor innovatiegericht inkopen
Er zijn verschillende manieren hoe u een innovatiegerichte aanpak onderdeel maakt van uw organisatie. Betrek in ieder geval de markt. U kunt bijvoorbeeld marktpartijen de ruimte bieden om met innovatieve oplossingen te komen, richting geven aan de markt of innoveren in samenwerking met de markt, door middel van co-creatie.

Kansrijke actuele thema’s
Er zijn een aantal thema’s waarin innovatiegericht inkopen goed tot zijn recht komt, kansrijke thema’s. Denk aan: veiligheid, energie, watermanagement, verkeersmanagement, openbare ruimte, facilitair management en de gezondheidszorg. De thema's zijn onderverdeeld in diensten, werken en sociaal domein.

 

boek

Achtergrondinformatie Innovatiegericht inkopen
Innovatiegericht inkopen kan de overheid op 2 manieren realiseren. Zij kan doelgericht het bedrijfsleven uitdagen een innovatieve oplossing te ontwikkelen voor haar probleem. Of zij kan ruimte bieden aan marktpartijen om een ontwikkelde innovatieve oplossing aan te bieden. Innovatie is van groot belang voor economische groei en vooruitgang.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u innovatiegericht kunt inkopen.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.

Thema-update innovatiegericht inkopen

Met deze update informeren wij u periodiek over relevante ontwikkelingen rond innovatiegericht inkopen, de informatieproducten en ondersteuning die PIANOo biedt op dit onderwerp en geplande bijeenkomsten.
Meld u aan voor: Thema-update innovatiegericht inkopen