Productgroep Kantoorfaciliteiten en diensten

Toon pagina in menu

Voor werkzaamheden op kantoor wordt er gebruik gemaakt van meubilair, papier, drukwerk, kantoorartikelen, automaten voor warme dranken, catering, bedrijfskleding en de reiniging daarvan, schoonmaak en externe vergader- en verblijffaciliteiten. De grote verscheidenheid aan faciliteiten en diensten en het dagelijkse gebruik ervan, maken dat er tijdens de aanbesteding kansen liggen om een grote impact te hebben. Dit cluster kan, door de grote zichtbaarheid voor medewerkers bijdragen aan bewustwording. De MVI-criteriatool geeft u voor de diverse productgroepen de meest recente MVI-criteria.

In de MVI-criteriatool  worden verschillende eisen, criteria en suggesties aangereikt, die u in de aanbestedingsprocedure kunt opnemen. In alle drie fases van het inkoopproces (de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoering van het contract), kunt u duurzaamheidscriteria toepassen. Voor kantoorfaciliteiten en diensten zijn criteria opgesteld voor de productgroepen:

Invloed op MVI

Maatschappelijk verantwoorde inkoop van kantoorfaciliteiten en diensten heeft betrekking op:

Milieuvriendelijk inkopen

Bij kantoorwerkzaamheden, catering en reiniging worden apparaten gebruikt. Voor elk van die apparaten geldt dat u winst kunt boeken op het punt van (zuinig) energiegebruik. Ten aanzien van papier, voedsel, verpakkingen, schoonmaakmiddelen en kleding is het van belang om aandacht te besteden aan de herkomst van deze producten en de schadelijkheid van gebruikte grondstoffen. Voor voedsel speelt ook dierenwelzijn en de gezondheid van medewerkers een rol.

Biobased inkopen

Biobased producten zijn gemaakt van materialen die afkomstig zijn van volledig hernieuwbare bronnen. Voor sommige producten binnen dit cluster kunt u vragen om het gebruik van biobased materiaal. Dit is onder meer het geval voor bekers in drankautomaten, disposables en behuizing van hardware.

Circulair inkopen

Zowel apparaten als verpakkingen kunnen geschikt zijn voor hergebruik. In het aanbestedingsproces kunt u vragen om de inzet van refurbished apparatuur of hergebruik van onderdelen of verpakkingsmaterialen. Ook kunt u aandacht besteden aan de toepassing van gerecyclede materialen in het product. Na de levensloop van een product, kunt u tijdens de afvoer zorgen voor hergebruik, inzameling en duurzame verwerking. Tot slot is met het verlengen van de levensduur veel winst te behalen, vraag daarom om een langere garantieperiode en weeg vóór de aanbestedingsprocedure af of deze nog kan worden uitgesteld, waarmee de levensduur van de bestaande apparaten wordt verlengd.

Social Return

Bij verschillende diensten binnen dit cluster, zoals catering, schoonmaak en reiniging bedrijfskleding, kunt u de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen.

Internationale Sociale Voorwaarden

Bedrijfskleding, catering en papier zijn door de Rijksoverheid aangemerkt als risicocategorie. In dit cluster liggen dus kansen om bij de opdrachtnemer aan te dringen op naleving van internationale sociale voorwaarden en transparant te zijn over de herkomst van materialen en producten. Voor rijksinkopers is het toepassen van de internationale sociale voorwaarden verplicht wanneer de aanbesteding binnen een van de tien risico categorieën valt en groter of gelijk is aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarde.

Wegwijzer Circulair Inkopen  - De wegwijzer is een verzameling van kennis, tips en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen en biedt handvatten voor zowel strategisch- als uitvoerend niveau. Er zijn dossiers over kantoormeubilair, Bedrijfs- en veiligheidskleding en catering met achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden.