Veilige en duurzame bedrijfskleding Alliander op basis van circulair verdienmodel

Bron: PIANOo

Netbeheerder Alliander heeft een nieuwe leverancier voor veiligheidskleding. De nieuwe kleding wordt nog veiliger, zit comfortabeler en kan makkelijker worden besteld. Maar bovendien wordt de kleding circulair. Alliander werkt al meer dan 5 jaar actief aan het thema circulaire economie.  (juli 2019)

Circulariteit bij Alliander

Alliander heeft als doel om in 2023 klimaatneutraal te zijn en wil in 2020 40% van haar primaire netcomponenten circulair inkopen. De afgelopen jaren heeft Alliander een aantal icoonprojecten gerealiseerd, zoals het circulaire kantoorgebouw in Duiven en de Fair meter.

Het project

Het contract met de vorige leverancier liep af en daarom was het tijd om een nieuw aanbestedingstraject te starten. Voor Alliander was het belangrijkste uitgangspunt daarbij de veiligheid van de gebruikers. Dit was dan ook primair de aanleiding om een marktconsultatie te doen. Tijdens deze marktconsultatie is ook onderzocht hoe circulair de huidige bedrijfskleding was. Hierbij kwam een aantal interessante inzichten aan het licht:

De aanbesteding

De belangrijkste doelstelling voor deze aanbesteding was het borgen van de veilige werkomgeving van de gebruikers en de borging hiervan gedurende de levensduur van de kleding en het continue verbeteren hiervan tijdens de contractperiode.

Daarnaast vond Alliander het van groot belang dat er ketenregie zou ontstaan in de kledingketen, aangezien dit in de praktijk nog volledig ontbrak. Afstemming binnen de gehele keten draagt namelijk bij aan een betere borging van de veiligheid van de kleding gedurende de gehele levensduur en het altijd up-to-date houden van een zo veilig mogelijk assortiment.

Er is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsprocedure. Deze keuze is gemaakt omdat Alliander nog niet wist wat het antwoord was op hun vraag.

Volledige praktijkvoorbeeld