Onderhoud MVI-criteria

Toon pagina in menu

De Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI-)criteria worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De MVI-criteria zijn gebaseerd op de Europese criteria (GPP). Jaarlijks vindt een actualisatieproces plaats waarbij de MVI-criteria worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Bij het actualisatieproces wordt onder andere gekeken naar deze punten:

  • Succesvol toegepaste criteria in de inkooppraktijk;
  • Gebruikerservaringen van de criteriadocumenten, waaronder feedback van marktpartijen en brancheorganisaties;
  • Ontwikkelingen op het gebied van Europese Green Public Procurement Criteria;
  • Ontwikkelingen aangaande wet- en regelgeving en normen;
  • Beleidsontwikkelingen of beleidsambities (in Nederland en/of Europa).

De jaarlijkse update richt zich op kleine wijzigingen, zoals het actualiseren van bestaande normen. De criteria zijn in mei 2019 geactualiseerd. De voornaamste wijzigingen vindt u in het Actualisatie overzicht mei 2019.

Actualisatie overzicht mei 2019

Bijdrage leveren

De volgende actualisatie start in de 1ste helft van 2021. Heeft u input of een voorstel tot wijziging voor de criteria? U kunt op 2 manieren reageren:

Grootschalige wijzigingen

Indien grootschalige wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt een apart project opgestart. Hierbij worden diverse stakeholders betrokken via een consultatieronde (branche organisaties, andere overheden, maatschappelijke organisaties). Wilt u uw organisatie hiervoor aanmelden, dan kunt u dit laten weten via @email.
 
De grootschalige wijzigingen zijn gestart voor:

  • Transport (medio 2019)
  • ICT (medio 2019)
  • Kantoormeubilair (eind 2019)