Onderhoud MVI-criteria

Toon pagina in menu

De Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI-)criteria worden beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De MVI-criteria zijn gebaseerd op de Europese criteria (GPP). Jaarlijks vindt een actualisatieproces plaats waarbij de MVI-criteria worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Bij het actualisatieproces wordt onder andere gekeken naar deze punten:

  • Succesvol toegepaste criteria in de inkooppraktijk;
  • Gebruikerservaringen van de criteriadocumenten, waaronder feedback van marktpartijen en brancheorganisaties;
  • Ontwikkelingen op het gebied van Europese Green Public Procurement Criteria;
  • Ontwikkelingen aangaande wet- en regelgeving en normen;
  • Beleidsontwikkelingen of beleidsambities (in Nederland en/of Europa).

De jaarlijkse update richt zich op kleine wijzigingen, zoals het actualiseren van bestaande normen. De criteria zijn in mei 2019 geactualiseerd. De voornaamste wijzigingen vindt u in het Actualisatie overzicht mei 2019.

Actualisatie overzicht mei 2019

Bijdrage leveren

De volgende actualisatie start in de 1e helft van 2020. Heeft u input of een voorstel tot wijziging voor de criteria? U kunt op 2 manieren reageren:

  • Via de Feedback-knop in de MVI-criteriatool
  • Via het vragenloket van PIANOo

Feedback geven  op mvicriteria.nl 
Contact met PIANOo

Grootschalige wijzigingen

Indien grootschalige wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt een apart project opgestart. Hierbij worden diverse stakeholders betrokken via een consultatieronde (branche organisaties, andere overheden, maatschappelijke organisaties). Wilt u uw organisatie hiervoor aanmelden, dan kunt u dit laten weten via @email.
 
De start van grootschalige wijzigingen zijn gepland voor:

  • Transport (medio 2019)
  • ICT (medio 2019)
  • Kantoormeubilair (eind 2019)