MVI-thema’s

Toon pagina in menu

Als professionele inkoper wordt van u verwacht dat u producten, diensten of werken inkoopt met een maximale duurzame waarde. Dat betekent dat u naast de prijs ook de impact op mens en milieu meeneemt in uw inkoopproces, en dat u nadenkt over de mogelijkheid om via de inkoop bij te dragen aan de realisatie van de beleidsdoelen van uw organisatie.

Internationale sociale voorwaarden

De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Het toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij grote opdrachten voor leveringen, diensten en werken draagt bij aan het uitbannen van zulke misstanden in de inkoopketen.

sociale werkplaats

Social return

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

windmolens

Milieuvriendelijk inkopen

Bij milieuvriendelijke inkopen gaat het om het voorkomen of minimaliseren van een negatieve impact op het milieu, of het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu, bijvoorbeeld door het creëren van natuurlijke waarden. Er worden verschillende onderwerpen onderscheiden zoals: energie en klimaat, materialen en grondstoffen, water en bodem, leefomgeving, natuur, biodiversiteit en ruimte, gezondheid en welzijn.

biobased koffiebekertjes

Biobased inkopen

Als u de markt wilt aansporen om biobased producten te leveren of toe te passen, dan kunt u minimumeisen stellen. Bijvoorbeeld door te eisen dat er een aandeel biobased producten wordt geleverd of dat er een aandeel biobased grondstoffen in de producten zitten. Ook kunt u gunningscriteria opnemen waar biobased producten goed kunnen scoren, zoals lagere levensduurkosten, lagere CO2 emissies of een goede biologische afbreekbaarheid.

circulaire bedrijfskleding

Circulair inkopen

Bij circulair inkopen borgt de inkopende partij dat de producten of materialen aan het einde van de levens- of gebruiksduur weer optimaal in een nieuwe cyclus worden ingezet. Cruciaal hierbij is waardebehoud van producten en materialen: waardevernietiging door 'downcycling' (bijvoorbeeld A4 papier wordt toiletpapier) moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
 

Visuele weergave van de hierboven genoemde thema's maatschappelijk verantwoord inkopen