Aan de slag met circulair inkopen

Toon pagina in menu

U kunt circulair inkopen integreren in alle stappen van het reguliere inkoopproces. In de 'Wegwijzer Circulair Inkopen' vindt u stapsgewijs de kennis die nodig is om dit te doen. Daarnaast vindt u informatie over welke circulaire routes er zijn, tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. De meeste projecten circulair inkopen worden gedaan in het kader van de Green Deal Circulair Inkopen en het programma REBUS (Resource Efficient Business Models). Vanuit beide initiatieven worden diverse hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden voor circulair inkopen ontwikkeld. 

Wegwijzer Circulair inkopen

Deze wegwijzer helpt u op weg met tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. Het is een co-productie van verschillende inkoopexperts uit de private en de publieke sfeer waaronder PIANOo, maar ook van personen met andere expertises, zoals verkoop en productontwikkeling. 

Wegwijzer Circulair Inkopen  op wegwijzer.gdci.nl

Green Deal Circulair Inkopen 2.0

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 (GDCI) is een resultaatgericht netwerk waarin 40 publieke en private organisaties samenwerken aan de professionalisering en opschaling van circulair inkopen in Nederland. Deelnemers aan de GDCI doen praktijkervaring op met circulair inkopen en delen dit tijdens de bijeenkomsten. De GDCI staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden. Starters richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen. De gevorderden werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling.

De Green Deal Circulair Inkopen is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Rijkswaterstaat en PIANOo. Sinds mei 2013 zetten zij zich in om overheden en ondernemers te ondersteunen bij hun ambities op het vlak van circulair inkopen.

GDCI  op gdci.nl

Projecten circulair inkopen

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen 1.0 en REBus ontdekten publieke en private inkopende partijen met elkaar hoe circulair inkopen in de praktijk kan worden gebracht. Deelnemers hebben (pilot)projecten gestart, wat 80 circulaire businesscases heeft opgeleverd. Daarnaast zorgden zij er voor dat circulair inkopen een structurele plek in inkoopbeleid krijgt. De projecten zijn tot nu toe opgedeeld in een aantal sectoren. Van de diverse projecten binnen de sectoren zijn factsheets opgesteld.

Sectoren circulair inkopen

Door naar: Circulair inkopen toegelicht