Aan de slag met circulair inkopen

Toon pagina in menu

U kunt circulair inkopen integreren in alle stappen van het reguliere inkoopproces. In de 'Wegwijzer Circulair Inkopen' vindt u stapsgewijs de kennis die nodig is om dit te doen. Daarnaast vindt u informatie over welke circulaire routes er zijn, tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. De meeste projecten circulair inkopen worden gedaan in het kader van de Green Deal Circulair Inkopen en het programma REBUS (Resource Efficient Business Models). Vanuit beide initiatieven worden diverse hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden voor circulair inkopen ontwikkeld. 

Wegwijzer Circulair inkopen

Deze wegwijzer helpt u op weg met tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. Het is een co-productie van verschillende inkoopexperts uit de private en de publieke sfeer waaronder PIANOo, maar ook van personen met andere expertises, zoals verkoop en productontwikkeling. 

Wegwijzer Circulair Inkopen   op mvonederland.nl

Projecten circulair inkopen

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen en REBus ontdekken publieke en private inkopende partijen elkaar hoe circulair inkopen in de praktijk kan worden gebracht. Deelnemers starten (pilot)projecten, delen de opgedane kennis via de Community of Practice en zorgen er voor dat circulair inkopen een structurele plek in inkoopbeleid krijgt. De projecten zijn tot nu toe opgedeeld in een aantal sectoren. Van de diverse projecten binnen de sectoren zijn factsheets opgesteld.

Sectoren circulair inkopen

Door naar: Circulair inkopen toegelicht