Aan de slag met circulair inkopen

Toon pagina in menu

U kunt circulair inkopen integreren in alle stappen van het reguliere inkoopproces. In de 'Wegwijzer Circulair Inkopen' vindt u stapsgewijs de kennis die nodig is om dit te doen. Daarnaast vindt u informatie over welke circulaire routes er zijn, tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. De meeste projecten circulair inkopen worden gedaan in het kader van de Green Deal Circulair Inkopen en het programma REBUS (Resource Efficient Business Models). Vanuit beide initiatieven worden diverse hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden voor circulair inkopen ontwikkeld. 

Wegwijzer Circulair inkopen

Deze wegwijzer helpt u op weg met tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden. Het is een co-productie van verschillende inkoopexperts uit de private en de publieke sfeer waaronder PIANOo, maar ook van personen met andere expertises, zoals verkoop en productontwikkeling. 

Wegwijzer Circulair Inkopen   op mvonederland.nl

Green Deal Circulair Inkopen 2.0

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 (GDCI) is een resultaatgericht netwerk. Deelnemers aan de GDCI doen praktijkervaring op met circulair inkopen en delen dit tijdens de bijeenkomsten en in werkgroepen. Door deelname aan de GDCI stapt u in een coalitie van ruim 40 publieke en private organisaties. De GDCI staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden. Starters richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen. De gevorderden werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling.

De deelnemers nemen actief deel aan tenminste één themagerichte werkgroep. Er zijn verschillende themagerichte werkgroepen, zoals Bouw, Disposables, ICT, Interieur, Intern draagvlak, Ketensamenwerking, Infra/GWW en Monitoring. Opgedane kennis en ervaringen deelt u in 4 thematische Community of Practice bijeenkomsten per jaar met alle deelnemers aan deze Green Deal.

Aanmelden voor deelname aan de Green Deal Circulair Inkopen doet u via info@gdci.nl.

Green Deal Circulair Inkopen 2.0  op mvonederland.nl.

Projecten circulair inkopen

Binnen de Green Deal Circulair Inkopen 1.0 en REBus ontdekten publieke en private inkopende partijen met elkaar hoe circulair inkopen in de praktijk kan worden gebracht. Deelnemers hebben (pilot)projecten gestart, wat 80 circulaire businesscases heeft opgeleverd. Daarnaast zorgden zij er voor dat circulair inkopen een structurele plek in inkoopbeleid krijgt. De projecten zijn tot nu toe opgedeeld in een aantal sectoren. Van de diverse projecten binnen de sectoren zijn factsheets opgesteld.

Sectoren circulair inkopen

Door naar: Circulair inkopen toegelicht