Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 10

07-03-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 Europese uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Toepasselijkheid aanbestedingsrichtlijn

Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een door Maria Tirkkonen ingeleide procedure inzake de weigering door de Maaseutuvirasto (agentschap voor plattelandszaken, Finland; hierna: agentschap) van de inschrijving die zij had ingediend om te worden geselecteerd als adviseur op het gebied van 'Nutsdieren, gezondheidzorgplannen', in het kader van 'Neuvo 2020 – Maatilojen neuvontajärjestelmä' (Neuvo 2020 -Landbouwadviseringssysteem). (Hof van Justitie EU 1 maart 2018, nr. C-9/17, ECLI:EU:C:2018:142)
Samenvatting: Toepasselijkheid aanbestedingsrichtlijn

Herstel tegen betaling

De verzoeken om een prejudiciële beslissing in deze gevoegde zaken betreffen de uitlegging van de artikelen 45 en 51 van richtlijn 2004/18/EG, alsmede van de beginselen van maximale openstelling voor mededinging, evenredigheid, gelijke behandeling en non-discriminatie bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, diensten en leveringen. (Hof van Justitie EU 28 februari 2018, nr. C‑523/16 en C‑536/16, ECLI:EU:C:2018:122)
Samenvatting: Herstel tegen betaling

Online kansspelen en vrij verkeer van diensten

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Sporting Odds Ltd en Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (centrale directie van de nationale belasting- en douanedienst, Hongarije) (hierna: belastingdienst) over een besluit waarbij de belastingdienst Sporting Odds een geldboete van 3 500 000 Hongaarse forint (HUF) (ongeveer 11 306 EUR) heeft opgelegd (hierna: bestreden besluit) omdat zij onlinekansspelen had georganiseerd zonder dat zij over de daartoe vereiste concessie of vergunning beschikte. (Hof van Justitie EU 28 februari 2018, nr. C-3/17, ECLI:EU:C:2018:130)
Samenvatting: Online kansspelen en vrij verkeer van diensten

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie