Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 16

17-04-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Beoordeling op kwalitatieve subgunningscriteria

ETP keert zich in deze aanbestedingsprocedure onder meer tegen de inhoudelijke beoordeling van haar inschrijving op de kwalitatieve subgunningscriteria. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 9 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3380)
Sam,envatting: Beoordeling op kwalitatieve subgunningscriteria

Overeenkomst, 'trage aanpak' en rechtsverwerking

De rechtbank stelt vast dat Centric geen vernietiging van de overeenkomst en nadere overeenkomst vordert. Echter, de vervaltermijnen ex art. 4.15 lid 2 Aw 2012 hebben niet alleen betrekking op vernietiging van een overeenkomst, maar zien eveneens op vorderingen waarmee wordt beoogd de overeenkomst/aanvullende overeenkomst te beëindigen of de uitvoering daarvan te verhinderen. (Rechtbank Overijssel 10 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1240)
Samenvatting: Overeenkomst, 'trage aanpak' en rechtsverwerking

Gerechtigd tot intrekking

Bij brief van 1 februari 2019 heeft HTM aan Envido bericht dat zij heeft besloten niet tot gunning over te gaan en de aanbesteding af te breken. Daartoe heeft HTM zich ook uitdrukkelijk het recht voorbehouden, aldus HTM. Beoordeeld dient nu te worden of HTM gerechtigd was de aanbesteding in te trekken. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 10 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3647)
Samenvatting: Gerechtigd tot intrekking

Uitleg aanbestedingsdocumenten

Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de Gemeente voor de testonderwerpen ‘Bedieningsgemak stoel’ en ‘Zitcomfort stoel’ terecht 0 punten heeft toegekend. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 5 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1456)
Samenvatting: Uitleg aanbestedingsdocumenten

Proportionaliteit uitvoeringsvoorwaarden

SkyGeo stelt dat de voorwaarde waarin is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten op het te leveren product overgaan naar de aanbestedende dienst disproportioneel is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 27 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3623)
Samenvatting: Proportionaliteit uitvoeringsvoorwaarden

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie