Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 2

In de week 2 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Geen sprake van gerede twijfel

De als tweede geëindigde inschrijver probeert aan te tonen dat de inschrijving van de winnaar ongeldig is. In dit geval lukt dat niet. Er is geen sprake van ‘gerede twijfel’. Nergens in het bestek stond dat de heavy-duty-liften uit eigen assortiment moesten komen. De aanbestedende dienst hoeft ook niet bekend te maken wie de leverancier was. (ECLI:NL:RBOBR:2020:6660, Rechtbank Oost-Brabant, Datum uitspraak 22 december 2020)
Samenvatting: Geen sprake van gerede twijfel

Betrokkenheid adviseur bij beoordeling kwaliteit

Mag de externe adviseur, die de aanbesteding organiseert, ook deel uitmaken van de beoordelingscommissie en betrokken zijn bij de beoordeling van de kwaliteit? De rechter vindt bij deze aanbesteding van wel. Uit de in het Aanbestedingsdocument gestelde eisen volgt niet dat een lid van het beoordelingspanel in vaste dienst van de Gemeente moet zijn of dat leden van het beoordelingspanel geen specialistische kennis mogen hebben van de (parkeer)markt en/of niet betrokken mogen zijn bij deze aanbesteding. En ook uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen volgt volgens de rechter niet dat bij de aanbesteding betrokken personen niet mogen deelnemen aan een beoordelingspanel. (ECLI:NL:RBROT:2020:12356, Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak 28 december 2020)
Samenvatting: Betrokkenheid adviseur bij beoordeling kwaliteit

Geen aanbestedingsplicht

Het staat een aanbestedende dienst vrij om taken van algemeen belang, zoals het afvalbeheer en de afvalverwerking, zo te organiseren dat deze door hem zelf, met gebruikmaking van zijn eigen middelen worden verricht. In dit geval hebben de BAR-gemeenten (Barendregt, Albrandswaard en Ridderkerk) en de door hun opgerichte NV BAR ervoor gekozen de betreffende taak niet zelf uit te voeren, maar dat te laten doen door een andere rechtspersoon. Er wordt voldaan aan de criteria van artikel 2.24b Aw en er is dus geen aanbestedingsplicht. (ECLI:NL:RBROT:2020:12395, Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak23 december 2020)
Samenvatting: Geen aanbestedingsplicht

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie