Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 2

09-01-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Geen herstel mogelijk

Het gaat in deze zaak om een fout die eiseres bij haar inschrijving op perceel 1 heeft gemaakt. Eiseres heeft bij haar inschrijving twee referenties van dezelfde opdrachtgever ingediend, terwijl de Inschrijvingsleidraad voorschrijft dat minimaal twee referenties van verschillende opdrachtgevers moeten worden ingediend. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6018)
Samenvatting: Geen herstel mogelijk

Handelen conform contractuele bepalingen

Rijkswaterstaat heeft een aanbesteding gehouden voor wegenzout en een overeenkomst gesloten met de winnende inschrijver ([BV I]). Het zout is niet tijdig en niet besteksconform geleverd. Een van de verliezende inschrijvers vordert om die reden onder meer Rijkswaterstaat te gebieden niet langer uitvoering te geven aan de overeenkomst met de winnaar. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 4 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:54)
Samenvatting: Handelen conform contractuele bepalingen

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie