Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 20

16-05-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken

Nakoming van overeenkomst

Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of de bevoegdheid van de Gemeenten om in de huidige omstandigheden nakoming te vorderen van de met Conexxion gesloten overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 23 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10878)
Samenvatting: Nakoming van overeenkomst

Beoordelingsprocedure

Het geschil van partijen spitst zich in dit kader toe op de vraag of zich procedurele onjuistheden hebben voorgedaan die zouden kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 27 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5657)
Samenvatting: Beoordelingsprocedure

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie