Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 20

15-05-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Beoordelingssystematiek van ‘proeverij’

In dit geschil komen onder andere de gebruikte beoordelingssystematiek en de geschiktheid van de beoordelaars aan de orde. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 7 mei 2019, nr. C/09/569741 / KG ZA 19-234, ECLI:NL:RBDHA:2019:4560 )
Samenvatting: Beoordelingssystematiek van ‘proeverij’

Onderhandse gunning, geen concessieovereenkomst

Dit verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van art. 5 van verordening (EG) nr. 1370/2007. Is dit artikel van toepassing op de onderhandse gunning van contracten betreffende openbaar vervoer per bus die niet de vorm aannemen van concessieovereenkomsten in de zin van richtlijn 2014/23? (HvJEU 8 mei 2019, nr. C‑253/18, ECLI:EU:C:2019:386)
Samenvatting: Onderhandse gunning, geen concessieovereenkomst

Voldaan aan geschiktheidseis

In onderstaand hoger beroep buigt het hof zich over de vraag of inschrijver heeft voldaan aan de gestelde geschiktheidseis zoals vermeld in de offerteaanvraag. Het hof is van oordeel dat inschrijver hieraan voldeed. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019, nr. 200.234.029, ECLI:NL:GHARL:2019:151)
Samenvatting: Voldaan aan geschiktheidseis

(Volledig) succesvolle acceptatietest

De vorderingen van Canon berusten op de stelling dat de acceptatietest niet naar behoren is uitgevoerd, omdat Konica Minolta niet voor het uitvoeren van de test voldeed aan de eis dat de koppeling moest zijn gerealiseerd met het betaalsysteem van Ximedes en dat het daarom, vooruitlopend op de vernietiging van de raamovereenkomst, verboden moet worden uitvoering te geven aan de tussen Konica Minolta en de Stichtingen gesloten overeenkomst, Konica Minolta alsnog van de aanbesteding dient te worden uitgesloten en aan Canon, als de als tweede geëindigde partij, door het wegvallen van Konica Minolta, voorlopig dient te worden gegund. (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 7 mei 2019, nr. C/01/343316 / KG ZA 19-92, ECLI:NL:RBOBR:2019:2709)
Samenvatting: (Volledig) succesvolle acceptatietest

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie