Audit-tool MSU+

Als u een nulmeting uit wilt laten voeren, zijn er twee mogelijkheden. Uw organisatie kan de inkoopprocessen op basis van het MSU+ model laten beoordelen door gecertificeerde auditeurs. In dat geval kunnen uw gegevens in de database terechtkomen. Een tweede optie is dat u zelf een training volgt  en met behulp van het MSU+ model zelf de professionaliteit van de inkoop binnen de eigen organisatie beoordeelt en vergelijkt met de benchmarkgegevens.

Als u uw inkoopprocessen wilt laten beoordelen door gecertificeerde auditeurs, kunt u contact opnemen met NEVI. Inmiddels zijn meer dan 50 auditeurs opgeleid en gecertificeerd.

Een audit ziet er als volgt uit:

  • De auditeur stuurt u het MSU+ model en een lijst met benodigde bewijsstukken toe.
  • Vervolgens komt de auditeur één of meerdere dagen langs voor het uitvoeren van de audit. De auditeur spreekt met verschillende personen, bijvoorbeeld het Hoofd Inkoop, zijn of haar direct leidinggevende, een controller en een budgethouder ofwel interne klant van inkoop. Tijdens de gesprekken controleert de auditeur of het opgegeven bewijsmateriaal ook echt in huis is.
  • Aan de hand van de gesprekken en de verstrekte informatie stelt de auditeur een rapport op waarin gedetailleerd per inkoopproces de score van uw organisatie is weergegeven en de verbetermogelijkheden zijn uiteengezet.
  • De gegevens uit de audit worden opgenomen in de database en u kunt de resultaten van uw organisatie bench marken met de andere resultaten. 

Tool