Handreiking Publiek-publieke samenwerking voor gemeenten

Bron: VNG  

Gemeenten werken steeds meer samen, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, administratie, afval en groenonderhoud. Het aantal samenwerkingsverbanden neemt waarschijnlijk nog toe door de decentralisaties in het sociale domein. Een van de lastige punten is het aanbestedingsrecht. (juni 2015)

Omdat het in de praktijk vaak als ingewikkelde materie wordt ervaren, heeft de VNG deze handreiking gemaakt met daarin een overzicht van de mogelijkheden tot samenwerking binnen het (Europese) aanbestedingsrechtelijke kader. Behalve uitleg over de juridische voorwaarden, bevat deze handreiking veel praktijkvoorbeelden. 

De handreiking gaat in op de volgende punten:

  • Verticale samenwerking (quasi-inbesteding)
  • Horizontale samenwerking
  • Alleenrecht/uitsluitend recht
  • Overdracht van bevoegdheden 

Handreiking